Stompwijk92 Oud Papier

Stompwijk ’92 – RESULTAAT OUD PAPIER

Met een opbrengst van 8480 kilo en 9360 kilo in mei en juni sluiten we het seizoen af op totaal 98180 kilo. Dat is bijna 7000 kilo meer dan vorig seizoen en ook al 1500 kilo meer dan het seizoen daarvoor. Een prachtig resultaat waarvoor iedereen die daar aan heeft bijgedragen nadrukkelijk wordt bedankt.

Ik hoop dat deze trend doorgezet kan worden, maar stiekem hoop ik ook op een nóg beter komend seizoen. Ik denk dat er nog meer te halen is als meer mensen hun oude papier in de Stompwijk 92 container gaan gooien. Ik denk dat nog niet iedereen dat doet (of weet). Nogmaals dus een oproep om uw buren, familie etc hierop aan te spreken. Laten we volgend jaar proberen de 100 ton te halen!!

Namens het Hoofdbestuur Stompwijk ‘92

Peter Bol