Parochieberichten

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

www.hlaurentius.nl

Pastoor: J. v.d. Bie tel. Via het centrale nummer. 

Email adres: bie00220@planet.nl

Spreekuur op afspraak.  

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com  

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. de H.Laurentiuskerk rekening nr. NL49RABO0361502168 

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl 

Overleden: Niek Knijnenburg in de leeftijd van 63 jaar 

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

Zaterdag   29 augustus       19.00 uur    Geen viering

Zondag     30 augustus       11.00 uur    Eucharistie viering met samenzang

                                                           Voorganger Pater v. Ulden

 

Misintenties  Zondag 30 augustus, 11.00 uur: Fer Disseldorp Jaargetijde, Thijs Klijn, Arnold Janson, Sjaak Disseldorp, Leo Smits, Riet v.d. Horst- Knijnenburg, Jeanne v.d. Bosch- v. Haaster, Ton en Carla v.d. Bosch, Cors v.d. Bosch,  Sjanie Waaijer-v.d. Bosch,  Bep Smits- Enze, Elisabeth v.d. Burg- Berndsen, Piet v. Schie, Riet v. Rijn- v.d. Sande, Jan v.d. Bos,  Elisabeth v. d. Salm- Bierhuis, Piet Oliehoek, Jan v. Santen, Annie Olijhoek- v.d. Meer, Corrie Wensveen- Onderwater

Kerkhulpen                           Kosters     Lectoren          Misdienaars                     

Zondag 30 aug.  11.00 uur    A.H.        Jan Havik             geen 

Mededelingen vanuit het secretariaat  

Columbarium, voor het in gebruik nemen van een nis, in het columbarium, kunt U contact opnemen met het secretariaat. 

Het secretariaat