Parochieberichten

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

Dinsdag      03 nov.  11.00 uur    Uitvaart viering voor Jan v. Wijk

                                                                        m.m.v. Parochiekoor

                                                                        Voorganger: Pastoor Broeders.

Zaterdag     07 nov.  19.00 uur    Geen viering 

 Zondag       08  nov.  11.00 uur       Eucharistie viering, m.m.v. Parochiekoor

                                                         Voorganger :Pastoor Broeders

                                                                                                                   

Misintenties: zondag 08 nov. 11.00 uur:Uit dankbaarheid bij een 25-jarig huwelijk van Fred En Carla Pieters–Hilgersom, Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie, Jaap Warmendam, Piet v.d. Arend, Ouders v Boheemen- v.d. Krogt ,Toos v. Boheemen- Warmenhoven, Surat Kaew Knijnenburg- Pesol, Adrianus Knijnenburg, Johanna Knijnenburg- v.d. Lubbe, Adrianus en Wilhelmina v. Wijk- Ham, Gerardus v. Steen, Cor en Nel Verhagen- Kerkvliet, Riet v.d. Horst- Knijnenburg, Sjanie Waaijer- v.d. Bosch, Bep Smits- Enze, Elisabeth v.d. Burg- Berndsen, Piet v. Schie, Niek v. Schie, Riet v. Rijn- v.d. Sande, Elisabeth v.d. Salm- Bierhuis, Jan v.d. Bos, Piet Oliehoek, Jan v. Santen, Annie Olijhoek- v.d. Meer, Corrie Wensveen- Onderwater, Nico Knijnenburg, Theo v.d. Meer, Jan v. Wijk. 

Kerkhulpen:                      Kosters            Lectoren               Misdienaars

Zaterdag 07 nov.                 A. v. S.

Zondag 08 nov. 11.00 uur    A. v. S.             Jan Havik                 geen

 

Mededelingen vanuit het secretariaat: 

Woensdag 4 november wordt er gewerkt aan de kerktoren

Hiervoor zal er een grote kraan op de inrit van het kerkplein staan waardoor het plein minder bereikbaar is. Om te voorkomen dat het een chaos wordt met de auto’s van de ouders wil ik u vragen hier rekening mee te houden. 

Columbarium: Voor het in gebruik nemen van een nis, in het columbarium, kunt U contact opnemen met het secretariaat.  

Doopvieringen: Worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld.

Aan melden via het secretariaat.  

Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.

Contact via het secretariaat.  

Het secretariaat.