Parochieberichten

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius 

Zaterdag     28 november   19.00 uur  geen viering                                                  

Zondag        29 november   11.00 uur  Eucharistieviering met samenzang

1e Zondag van de advent                          Voorganger :Pater v Ulden  

Misintenties :Zondag 29november. voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Jan v.d. Krogt, Antoon Lelieveld, Elisabeth Maria Lelieveld– v. Veen, Vader en Moeder v Santen- Overdevest, Cor Janson, Riet v.d. Horst- Knijnenburg, Sjanie Waaijer- v.d. Bosch, Bep Smits- Enze, Elisabeth v.d. Burg- Berndsen, Piet v. Schie, Riet v. Rijn- v.d. Sande, Elisabeth v. d. Salm-Bierhuis, Jan v. d. Bos,  Piet Oliehoek, Jan v. Santen, Annie Olijhoek-v.d. Meer, Corrie Wensveen- Onderwater, Nico Knijnenburg, Theo v.d. Meer, Jan v. Wijk, Cornelia v.d. Salm- Luk, Max van Dijk.  

Kerkhulpen                    Kosters              Lector          Misdienaars

Zondag  29 november   Antoon v Santen  Jan van Rijn   Kim Ammerlaan en Kimberley v. Arkelen        

 mededelingen vanuit het secretariaat:  

Website:  de kerk heeft  een website, bekijk het op :www.hlaurentius.nl

Columbarium, voor het in gebruik nemen van een nis, in het columbarium, kunt U contact opnemen met het secretariaat.

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld.

Aan melden via het secretariaat.

Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. Contact via het secretariaat.  

Het secretariaat.