Amnesty International

Amnesty International

Verleden week zaterdag en zondag 21 en 22 november heb ik (Joke van der Horst) mogen assisteren in de Laurentiuskerk na de diensten met de verkoop van kaarten, kaarsen e.d. voor Amnesty International, de wereldwijde organisatie die opkomt voor mensenrechten.

Veel mensen in veel landen zitten zonder vorm van rechtspraak gevangen omdat zij op hun beurt opkomen voor medemensen. Mensen die een vrije pers willen, recht van demonstreren, onafhankelijke rechtspraak, recht op vakbonden, vrouwenrechten en ook godsdienstvriijheid. Allemaal rechten die wij hier in ons land heel gewoon vinden. Wij vinden het heel belangrijk dat, door middels van brieven schrijven aan o.a. regeringen, gevangenisdirecties en andere instanties aan de vrijkoming van gewetensgevangenen– te mogen meewerken.

En dat schrijven helpt echt! Geen regering vindt het leuk om als slecht te worden afgeschilderd. Op donderdag 10 december a.s. worden overal in het land eenmalig schrijfmarathon gehouden. We willen hieraan meedoen vanuit onze dorpsgemeenschap. Wij zoeken mede-brievenschriijvers.

Wilt u meedoen, kom dan op donderdag vanaf 10.30 tot 13.00 uur naar de pastorie van de Laurentiuskerk. Voorbeeldbrieven, schrijfpapier, pennen e.d. zijn aanwezig. Wel vragen wij u een tegemoetkoming in de kosten van de postzegels, vaak zijn dat 2 postzegels per brief. Wilt u zich van te voren bij ons aanmelden, ook met het oog op de te zetten koffie! We hopen u te mogen begroeten op donderdag 10 december van 10.30 uur.

Wij zijn Joke van der Horst tel 071 5801829, mobiel 0650858495 en Maartje de Boer 06 33823681.

Graag tot ziens!