Recreatiewoningen Vlietland naar Stompwijk

De 222 recreatiewoningen die ontwikkelaar DLR in natuur- en recreatiegebied Vlietland wil neer zetten, moeten in Stompwijk worden gebouwd. Dit tezamen met nieuwe woningen voor de Stompwijkers, extra groen en recreatievoorzieningen. Zo kan Vlietland groen blijven en hoeft geen hoge schadeclaim aan DLR betaald te worden omdat er een streep gaat door hun bouwplan in Vlietland.

Dit is  de kern van een plan dat de ChristenUnie (CU) heeft ontwikkeld. De ontwikkeling in Stompwijk moet komen in het glastuinbouwgebied tussen Veenpoldersweg en A4, ten noordoosten van de Huyssitterweg. De daar aanwezige glastuinbouwbedrijven moeten elders een plek  gaan krijgen. Door de combinatie recreatiewoningen en woningbouw voor de Stompwijkers kan het aantal recreatiewoningen lager uitvallen zonder dat dit het verdienmodel van DLR aantast.

Frank Wilschut, gemeenteraadslid CU: ,,Wij willen een groen Vlietland. Dat heeft echter een prijs en die is voor ons te hoog. Daarom hebben wij een alternatief bedacht: een groen Vlietland waarbij wij die prijs niet hoeven te betalen. Hier in het glastuinbouwgebied vakantiehuisjes realiseren met extra woningen voor de Stompwijkers en extra natuur. Dat betekent ruilen. Een vrijwillige ruil met Vlietland. Het is een opening voor een gesprek.’’

Coert Bregman, lid gemeenteraadscommissie voor CU: ,,Stompwijk vergrijst. De voorzieningen nemen af. De school draait al met combinatieklassen. De jeugd gaat weg. Met ons plan willen we ook het toerisme in het buitengebied bevorderen. Kanovaren, paardrijden. Maar ook het kopen van producten bij de boer.’’ Wilschut: ,,Woningbouw is hier nodig. Jongeren willen hier blijven. En ouderen willen gelijkvloers gaan wonen. Het gaat om kleinschalige woningbouw, een paar straatjes er bij.’’

,,Wij denken dat DLR wil meewerken. Met de woningbouw kunnen zij verdienen. En het is goed voor hun imago. Er is veel weerstand  tegen het Vlietlandplan. Het vakantiepark hier is beter. Er is ook een haven. Denk aan boerengolf. En Vlietland is vlak bij.’’ Bregman: ,,Aan deze kant van de A4 gebeurt weinig maar het is wel een deel van Vlietland.’’

CU wil zich nog niet vastleggen op concrete aantallen recreatiewoningen en woningen voor de Stompwijkers. Het gebied zelf heeft glastuinbouw als bestemming. CU heeft de mening van andere politieke partijen nog niet gesondeerd. Wilschut: ,,Ik verwacht een breed draagvlak in de politiek om dit plan te gaan verkennen. Velen willen een groen Vlietland en een levendig Stompwijk.’’

Wilschut en Bregman wijzen erop dat hun voorstellen niet ten koste gaan van groen. Feitelijk gaat om om bebouwing voor bebouwing. De uitplaatsing van de aanwezige glastuinbouwbedrijven zal moeten via de Stichting kavelruil Zuid-Holland.

Wilschut: ,,B&W moeten dit gaan verkennen. Toetsen op de haalbaarheid. Daar is nu ruimte voor aangezien de wethouder heeft laten weten dat de plannen met Vlietland zijn vertraagd. Wij komen nu met een motie in de gemeenteraad. Het zou mooi zijn als de verkenning dit najaar klaar is. Dit is een globaal  idee. Wij zeggen nu naar wij staan. Ik kan mij goed voorstellen dat DLR er wel oren naar heeft.’’

CU heeft vooraf met geen enkele belanghebbende gesproken. Het plan gaat, behalve naar  de gemeenteraad, ook naar Provinciale Staten. Ook daar is veel weerstand tegen de bouw van de 222 recreatiewoningen in Vlietland.