Extra kosten geluidsscherm Vlietland

Het te plaatsen zicht- en geluidsscherm langs de A4 bij natuur- en recreatiegebied Vlietland gaat meer kosten dan voorzien. Met indexering is er nu 9 miljoen euro beschikbaar. Omdat bij te plaatsen zonnepanelen een verlies wordt voorzien, zal de provincie tot 1,5 miljoen euro extra op tafel moeten leggen. Dat heeft gedeputeerde Anne Koning Provinciale Staten laten weten. Zoals Vlietnieuws eerder berichtte is de start van de werken dit najaar voorzien.

Bij het eerste deel van het scherm, tussen het strand en de Bakkersloot, gaat het om een grondwal met zonnepanelen erop. Nu blijkt dat de kosten niet tegen de baten opwegen omdat de panelen in een lange rij staan en een aansluiting op het stroomnet ver weg is. Het nadeel wordt geschat op 0,8 tot 1,5 miljoen euro; kosten die de provincie moet dragen.

Deel 2 tussen Bakker- en Weegsloot wordt gevormd door een grondwal met topelementen. Deel 3, tussen Weegsloot en Kniplaan, is al klaar: het gaat om bomen en struiken die er geplant zijn. Nu zijn alleen nog bewatering en onderhoud nodig. Deel 4, bij de Vogelplas Starrevaart is samengesteld uit groen, een scherm op palen, en weer groen.

Koning meldt dat de aanbesteding voor de delen 1,2 en 4 vanaf mei van dit jaar is voorzien. Als datum voor oplevering van alle onderdelen is eind 2027 genoteerd. Er wordt echter gerekend met een uitloop van hoogstens een jaar.