Uitnodiging jaarvergadering door bestuur van de Dorpsketting

Uitnodiging tot het bijwonen van de jaarvergadering van de Stichting tot Exploitatie van de Dorpsketting. De vergadering wordt gehouden op dinsdag 4 juni in het Dorpspunt, aanvang 20.00 uur.

De agenda luidt:
1.         Opening
2.         Verslag van de jaarvergadering 2023
3.         Financieel verslag 2023
4.         Verslag kascommissie
5.         Begroting 2024
6.         Bestuursverkiezing
7.         Toekomstvisie Dorpsketting en website www.stompwijk.nl
8. Rondvraag en sluiting

U bent van harte welkom om de jaarvergadering van de Dorpsketting in het Dorpspunt bij te wonen.

Met vriendelijke groet, bestuur Dorpsketting