Categorie archieven: ouderen soos stompwijk

Ouderen Soos Stompwijk

Ouderen Soos Stompwijk heeft geklaverjast met Zoeterwoude.

De uitslag is als volgt:

1e              Sjaak Kappetein                     5788 punten

2e                    Leo Ham                              5374

3e                    Aad Bennis                          5245

4e                    Sjaak de Jong                          5160

5e                    Ria Berg                               5031

6e                    Kees van der Hoeven               4925

7e Gré Benschop                4835

De poedel prijs ging naar Cock Faas    3674

Het was weer reuze gezellig te gast te zijn in Zoeterwoude.

Aad Bennis

Beste leden van de Ouderen Soos,

Op donderdag 28 maart gaan we weer klaverjassen in de Klaverhal in Zoeterwoude, aanvang 14:00 uur.

Op 2 april houden we onze ledenvergadering. De agenda ziet er als volgt uit:

1.   Opening en mededelingen

2.   Financieel jaarverslag 2023

3.   Kascontrole en benoeming nieuwe kascommissie

4.   Rooster van aftreden bestuur

5.   Rondvraag

6.   Sluiting

Aansluitend gaan we gewoon klaverjassen, kaarten maken en rummikuppen. We beginnen gewoon om 14:00 uur.

Astrid Hilgersom

Secretaris Ouderen Soos Stompwijk

Beste leden van de Soos,

Graag maken we jullie erop attent dat een aantal data die in de activiteitenkalender staan worden gewijzigd.

Het kaarten met Zoeterwoude, dat gepland stond op 7 maart , wordt verplaatst naar 14 maart, aanvang 14:00 uur in het Dorpspunt.

Ook de jaarvergadering, die gepland stond op 26 maart 2024, schuift een weekje door naar 2 april 2024.

Astrid Hilgersom, secretaris Ouderen Soos Stompwijk

Ouderen soos Stompwijk, uitslagen 2e helft 2023

De uitslag van het klaverjassen:

1e prijs    Jan Duyvestijn         83336 punten

2e             Jaap de Jong           81519

3e             Fried de Jong           80514

4e             Anneke v d Bosch      79966

5e             Leny van Ruyven      79966

6e             Riet Ham                    78785

7e             Joop v Rijn                78598

8e             Corrie v Oosten 78589

9e   Jeanne Bennis 78528

10e Gijs v Rooyen 77328

Uitslag meeste pitten:

1e een gedeelde voor Jan Duyvestijn en Jaap de Jong

2e Fried de Jong

3e een gedeelde voor Leny v Ruyven en Nel Ammerlaan

De uitslag rummikuppen:

1e prijs Rita v d Meer

2e Ria v Dijk

3e Leny Vogels

Uitslag verloting kaarten maaksters:

Alie de Romijn

Tonneke Beaufort

Joke Juffermans

Dit was het weer voor de tweede helft 2023. Inmiddels hebben we alweer gekaart voor de eerste helft 2024.

Krijgt u ook zin om aan een van deze activiteiten deel te nemen, schroom niet het is altijd gezellig. Iedere dinsdag vanaf 14.00u bent u van harte welkom in het Dorpspunt.

Aad Bennis

CDA oliebollen bij Ouderen Soos Stompwijk

Vorige week maandagmiddag kreeg ik een telefoontje van Yvonne van Boheemen, of wij nog trek hadden in oliebollen. Ze kreeg een antwoord, wat kort maar krachtig was: ja natuurlijk lusten wij die nog! Wij hebben inmiddels een mooie traditie opgebouwd met de oliebollen van het CDA, het zou jammer zijn, om deze traditie verloren te laten gaan. Dus, kom maar door met de bollen!! Yvonne zelf had het heel druk met werk, dus werd haar man Peter ingeschakeld om de oliebollen ‘even’ naar het Dorpspunt te brengen.

Nou, genoten hebben wij zeker en o echt, volgend jaar houden wij ons weer van harte aanbevolen!!!

CDA, Yvonne hartstikke bedankt en graag tot volgend jaar!

Namens leden en bestuur Ouderen Soos Stompwijk,

Trees van Velzen, voorzitter

Kerstviering Ouderen Soos Stompwijk

Op donderdag 14 december houden we onze Kerstviering. We beginnen om 10:00 uur met een Eucharistieviering in de kerk waarbij pastoor Broeders voorgaat. Dan gaan we naar restaurant AA-Zicht, Strandweg 1 in Zoetermeer voor koffie met wat lekkers en een borreltje. Aansluitend gaan we genieten van een heerlijke lunch. Het vervoer wordt onderling geregeld. Introducees zijn van harte welkom. U kunt zich hiervoor aanmelden tot uiterlijk 10 december bij een van de leden van het bestuur of tijdens de soos middag. De kosten hiervoor zijn € 12,50 voor leden en € 17,50 voor introducees.

Astrid Hilgersom

Secretaris Ouderen Soos Stompwijk

Sinterklaas bij Ouderen Soos Stompwijk

Het duurt nog even maar binnenkort komt Sinterklaas weer naar Nederland. Hij heeft beloofd ook bij de Soos langs te komen en wel op dinsdag 28 november. We beginnen deze middag met onze gebruikelijke activiteiten en wachten dan vol verwachting zijn komst af. De kosten voor deze middag zijn € 6,-. Aanmelden kan bij een van de bestuursleden of tijdens de soosmiddag.

Astrid Hilgersom, secretaris Ouderen Soos Stompwijk

Jan Duyvestijn penningmeester af….

Afgelopen vrijdag hebben we met het bestuur afscheid genomen van ons (oud) bestuurslid Jan Duyvestijn. Hij is 10 jaar lang penningmeester geweest van de Ouderen Soos. Hij heeft gedurende die tijd de financiën op orde gehouden en de ledenadministratie verzorgd. Onder het genot van een heerlijk etentje hebben we met elkaar oude verhalen opgehaald. Jan, bedankt voor alles wat je voor de Soos hebt gedaan en we hopen je nog lang elke dinsdagmiddag te zien als je komt klaverjassen.

Ton Angenent neemt de taak als penningmeester van Jan over. Welkom Ton!

Astrid Hilgersom,

secretaris Ouderen Soos Stompwijk

Klaverjassen Ouderen Soos Stompwijk—KBO Zoeterwoude

Vorige week donderdagmiddag  kwamen de KBO-ers van Zoeterwoude bij ons, de Ouderensoos Stompwijk, op bezoek om een spelletje te klaverjassen. Na 3 bomen was de eindstand:

1e prijs       Gré Bensdorp                       5451 punten

2e prijs        Tiny Lelieveld                   5241

3e prijs       Leo Ham                              5110

4e prijs       Jan Groenewegen             5024

5e prijs       Ria Berg                     4918

6e prijs       Kees Kerkvliet            4828

Het gemiddelde had Riet Ham met 4462 punten en de poedelprijs was voor Carry Rotteveel met 3522 punten.

Het was weer een gezellige sportieve middag, met een geringe opkomst, jammer!

Mensen schroom niet, het is gezellig er wordt niet gekaart met het mes op tafel, wel eruit halen wat er inzit. Dus zegt het voort, zegt het voort.

Aad Bennis