CDA afspraken infrastructuur

afspraken over infrastructuur moeten worden nagekomen

Belangrijke infrastructurele voorzieningen zoals Randstadrail en Tramlijn 19, die voor de verkeersafhandeling in Leidschendam-Voorburg van groot belang zijn dreigen niet of veel te laat te worden aangelegd. Dat blijkt uit de nieuwe begroting 2003 van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. “Gemaakte afspraken moeten door het Rijk gewoon worden nagekomen en het College moet daar binnen Haaglanden sterk op aandringen”. Dat heeft Carla Bregman, raadslid voor het CDA in Leidschendam –Voorburg in de Raadsvergadering van 24 september scherp naar voren gebracht.
Het voor Haaglanden zeer belangrijke openbaar vervoerproject Randstadrail wordt jaren naar achteren geschoven. De aanleg van toegezegde fietsbruggen over de A 4 komt in het gedrang en ook de financiering van de Tramlijn 19, van Leidschendam naar Rijswijk en Delft, is onzeker. Het project Randstadrail betreft een zogenoemde lightrail verbinding tussen Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam en moet de verbinding per spoor daar sterk verbeteren. Over dit project wordt al jaren gesproken en realisatie was voorzien voor 2006. Dit wordt nu wellicht 2010. Het CDA wijst deze vertraging af.

Ook het niet aanleggen van fietsbruggen over de A 4 naar Leidschenveen is in strijd met schriftelijk vastgelegde afspraken rond de aanleg van de VINEX locatie Leidschenveen. Juist daardoor zou Leidschenveen veel beter voor fietsers verbonden worden met Leidschendam en Voorburg.

Door het niet of te laat doorgaan van genoemde voorzieningen zal de verkeersafhandeling in en rond de gemeente Leidschendam -Voorburg ernstig in het gedrang komen . Ook de bereikbaarheid en ontsluiting van een eventueel door de gemeente Den Haag nieuw te bouwen voetbalstadion op het voor industrie bedoelde bedrijvenpark Forepark zal ernstig worden belemmerd. “Hierin schuilt een ernstige reden om de bouw van dit stadion alsnog te heroverwegen”, aldus Carla Bregman voor het CDA.

Natuurlijk heeft het Kabinet minder geld te verdelen en doet de economie het minder goed. Dat is begrijpelijk. Maar, op aandringen van het CDA zal het College van B&W deze zaken toch aan de orde stellen binnen het bestuur van Haaglanden. Haaglanden zal het bij het Rijk moeten aankaarten.
Inlichtingen: Carla Bregman, Raadslid voor het CDA, 070 – 327 6129.