Verzorgt u een zieke thuis?

De Zorggroep biedt ondersteuning!

Als u nu of in de nabije toekomst een zieke thuis gaat verzorgen, dan kunt u daar wellicht ondersteuning bij gebruiken. Daarom start Zorggroep Horst en Vlietstreek vanaf 4 november 2002 de informatieve cursus Ziekenverzorging Thuis.

Inhoud van de cursus
In de cursus leert u omgaan met alle zaken die u bij de verzorging tegenkomt. Een belangrijk aandachtspunt binnen de cursus is dat u uzelf niet onnodig belast, zodat u de zorg beter kunt volhouden. Daarnaast leert u de zieke op een goede manier draaien en tillen. Ook komt aan de orde hoe u het bed kunt opmaken, de zieke kunt verzorgen en welke (handige) materialen u daarbij kunt gebruiken. Tenslotte wordt de voeding bij ziekte besproken. Uiteraard is er gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en praktische tips.
Cursusdata
De cursus vindt plaats op 6 maandagmiddagen (van 4 november tot en met 9 december) van 13.30 tot 15.30 uur in Verzorgingscentrum De Mantel, Klaverweide 54 te Voorburg.
De cursusleiding is in handen van een wijkverpleegkundige en een wijkziekenverzorgende van Zorggroep Horst en Vlietstreek. De kosten bedragen € 36,- per persoon en € 29,- voor contribuanten van Gezondheid Service.
Meer informatie
Voor meer informatie of uw aanmelding kunt u contact opnemen met het Cursusbureau van Zorggroep Horst en Vlietstreek dat op werkdagen bereikbaar is van 08.30 tot 12.30 uur telefoonnummer (070) 307 52 06 of via e-mail cursusbureau@dezorggroep.nl. Aanmelden kan tot uiterlijk 21 oktober