Laatste grootschalige bloedafname

Op de laatste twee bloedafname-avonden hoopt de afdeling Leidschendam van het Rode Kruis dat er veel bloed ingeza-meld kan worden. Daarom nog even een herinnering dat er op 15 en 16 oktober donoren nodig zijn om hiervoor te zorgen.
Bekende en “nieuwe”donoren zijn zeer welkom in de Robert-Fleury Stichting, Veursestraatweg 185, tussen 18.30 en 21.00 uur.
Als u geen oproep heeft, kunt u het beste daar bij binnenkomst meteen naar vragen, zodat u geen 2 keer hoeft te wachten.

UW BLOED DE MOOISTE GIFT!!!!!
Voor meer informatie kunt u bellen met An van Bohemen,
tel. 070 3278164