Week van het Oor:

Een verminderd gehoor kan leiden tot ernstige communicatieproblemen
Extra aandacht voor slechthorendheid
Mensen van wie het gehoor achteruit gaat, stuiten vaak op onbegrip. Omdat ze gesprekken niet volledig opvangen, worden ze als ‘vergeetachtig’ of ‘ongeïnteresseerd’ bestempeld. In sommige gevallen kan dit leiden tot relatieproblemen, vereenzaming of zelfs depressiviteit. Volgens Hetty van Gelder van het Haags Audiologisch Centrum Effatha is het niet nodig dat slechthorend-heid in dergelijke problemen uitmondt. Met eenvoudige tips en het gebruik van hulpmiddelen kan de communicatie tussen slechthorenden en horenden volgens haar sterk worden verbeterd. Daarom houdt het Haags Audiologisch Centrum Effatha in samenwerking met Zorggroep Horst en Vlietstreek op 7 november de themabijeenkomst ‘Slechthorendheid… Doe er iets aan!’. De bijeenkomst maakt deel uit van de activiteiten rondom de Week van het Oor.

Vijftigers met gehoorproblemen
Slechthorendheid kan diverse oorzaken hebben. Zo kan de verslechtering van het gehoor te maken hebben met blootstelling aan lawaai, medicijngebruik, ziekte, erfelijkheid of ouderdom. Hetty van Gelder ziet op haar spreekuur bij het Audiologisch Centrum steeds meer 55-plussers verschijnen. “Deze groep relatief jonge mensen krijgt geleidelijk aan te maken met gehoorverslechtering en is zich hiervan niet altijd bewust. Zij klagen wel eens dat ‘de telefoons zo slecht zijn’ of ‘dat de kinderen zo onduidelijk praten’, maar zoeken niet direct de oorzaak bij zichzelf. Voor de omgeving is dit soms moeilijk, zij begrijpt niet goed wat er aan de hand is en neemt de klachten niet serieus. Je ziet dat mensen van wie het gehoor achteruit gaat zich terugtrekken en soms zelfs in een isolement raken.”

Belemmering in sociale activiteiten
Ook als mensen zich wel bewust zijn van hun verminderd gehoor, kunnen ze zich buitengesloten voelen. “Slechthorenden hebben het idee dat ze er niet meer bij horen en raken belemmerd in hun sociale activiteiten. Als je eerder graag naar verjaardagen of een concert ging, dan kun je daar misschien toch minder van genieten.” Gelukkig zijn er vele hulpmiddelen. De bekendste zijn natuurlijk de hoortoestellen. Deze zijn ook af te stemmen op een ringleiding. Dat is een voorziening in bijvoorbeeld een schouwburg of kerk waarmee het geluid van de spreker of de muziek rechtstreeks kan worden opgevangen met het hoortoestel zonder last te hebben van omgevingsgeluiden.
En ook de hoortoestellen gaan met de mode mee, aldus Hetty van Gelder. “Er zijn veel modellen, sommige zie je nauwelijks zitten, die draag je in het oor.
Wat ik graag wil meegeven is, dat het verstandig is om vroeg te beginnen met een gehoorapparaat, want dan is het oor nog gewend aan geluid.” Naast de hoortoestel-len zijn er onder meer nog draagbare hoofdtelefoons (die werken net zoals bij de ringleiding) en telefoonversterkers.

Themabijeenkomst en inloopochtend
In de week van het Oor (van 2 tot 9 november) zijn diverse activiteiten georgani-seerd. Zo is er op donderdag 7 november de themabijeenkomst Slechthorendheid… Doe er iets aan! Hier krijgt u van Hetty van Gelder allerhande informatie over de werking van het oor, problemen door slechthorendheid, tips ter verbetering van de communicatie en een demonstratie van de diverse hulpmiddelen door een audicien. Ook de Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden is vertegenwoordigd. Zij vertelt over hoe belangrijk het is om voortdurend aandacht te blijven vragen voor de problematiek van slechthorenden.
De bijeenkomst vindt plaats in het hoofdkantoor van Zorggroep Horst en Vliet-streek, Geestbrugkade 35 in Rijswijk. U kunt zich hiervoor tot en met 1 november 2002 aanmelden via het Cursusbureau van Zorggroep Horst en Vlietstreek, telefoonnummer (070) 307 52 06. De kosten zijn € 2,50 per persoon.

In diezelfde week is er ook een inloopochtend bij het Haags Audiologisch Centrum Effatha in Den Haag, Lange Lombardstraat 35 (achter het Westeinde Ziekenhuis), op dinsdag 5 november van 10.00 tot 12.30 uur. Hier kunt u informatie over slechthorendheid, hoortoestellen en overige hulpmiddelen verkrijgen. Ook is er tijd voor een kort gehooronderzoek door ervaren medewerkers. En ook hier is de Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden aanwezig