Ondertekening contract nieuwbouw Avalex

Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex krijgt begin 2004 nieuwe bedrijfshuisvesting op het bedrijfsterrein Hoornwijck, nabij verkeersknooppunt Ypenburg. Projectontwikkelaar HD Projectrealisatie zal deze nieuwbouw realiseren. Het contract hiertoe werd donderdag 31 oktober in het gemeentehuis van Rijswijk getekend. Wethouder A. Jelsma-de Boer van Leidschendam-Voorburg heeft als voorzitter van het bestuur van Avalex haar handtekening onder het contract geplaatst, een belangrijke mijlpaal voor Avalex.
Regionaal bedrijf
De reinigingsdiensten van de gemeenten Leidschendam, Rijswijk en Voorburg zijn 1 april 2001 bij elkaar gevoegd en als verzelfstandigde gemeentelijke dienst begonnen: Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex. Het bedrijf gaat werken vanuit twee vestigingen: de voormalige gemeentewerf aan de Nieuwe Havenstraat 3 in Voorburg en een nieuw te bouwen locatie in Hoornwijck. Tot de oplevering van de nieuwbouw is Avalex gevestigd in Voorburg en blijft de gemeentewerf van Rijswijk in functie. Eind februari 2004 wordt de hoofdvestiging in Hoornwijck betrokken en blijft in Voorburg alleen een afvalbrengstation.
Afval brengen
Op de nieuwe locatie komen de volgende functies. In de eerste plaats is het een milieuwerf voor de inwoners van de gemeente Rijswijk. Men kan hier grof huishoudelijk afval, chemisch en gevaarlijk afval en tuin- en snoeival brengen, maar ook papier, textiel en bouw- en sloopafval. Mogelijk kunnen in de toekomst op deze werf ook bedrijven en inwoners van andere gemeenten tegen betaling afvalstoffen kwijt. De kosten van afvalinzameling kunnen laag worden gehouden, als veel mensen gebruikmaken van de mogelijkheid hun afval te brengen. Het is dan van belang dat bezoekers prettig en snel worden geholpen. Om dit te bewerkstelligen zal de nieuwe werf een aparte in- en uitgang hebben. Een goede doorstroming is hiermee gewaarborgd. Vooralsnog blijven de openingstijden ongewijzigd, maar mogelijk worden deze uitgebreid met koopavond.
Gladheid
De nieuwe werf krijgt een zoutdepot voor de gladheidbestrijding, biedt ruimte voor de stalling van de ruim veertig voertuigen van Avalex, een voertuigwasplaats en een reparatiewerkplaats. Voor de circa zestig medewerkers van de inzameldienst, onze chauffeurbeladers, komt er een kantine en was- en kleedruimte. Als laatste zijn er kantoorfaciliteiten voor staf en bestuur. Het terrein is ruim 11.000 m² groot. Hiervan is zo´n 6.300 m² bestemd voor het milieueiland en
2.600 m² voor de voertuigstalling, de zoutopslag vraagt om 700 m², het kantoor meet bijna 1000 m² en de werkplaats 600 m².
De totale kosten voor de nieuwbouw worden geraamd op ruim 8 miljoen euro