Oogstdankdag

Het is een zinvol gebruik om samen stil te staan bij de natuur en bij hen die daarin hun werk vinden, maar ook om stil te staan bij alles wat onze moeder aarde heeft voortgebracht. a.s.Vrijdagavond om half acht willen we samenkomen in de H. Laurentiuskerk te Stompwijk met allen, die heel dicht bij de natuur leven en met hun inzet daarbij heel bijzonder betrokken zijn. Dit geldt heel bijzonder de mensen die rondom Stompwijk en Leidschendam werken in de natuur met haar planten en bloemen alsook met hun schapen, koeien en geiten. Zij willen danken en wel de Schepper, als ook allen die met hen meewerken op de bedrijven en dit dan ook samen gezellig vieren. Maar moet de dank alleen tot deze groep beperkt blijven. Wij danken hen voor hun inzet, waardoor wij met plezier en smakelijk de dag doorkomen en de dag van morgen met plezier tegemoet zien, zalige producten uit hun handen. Staat U er wel eens bij stil als je s morgens wakker wordt dat je een nieuwe dag kunt gaan leven. Jammer dat heel veel heel gewoon lijkt, je begint de dag, het is zo gewoon, toch is het wel eens goed om bij het openen van de dag tot de hemelen en tot jezelf te zeggen; Jaaaaaaaa……..ik leef……. Hiervoor te danken, hiervoor te mogen danken.
Zomaar tot de hemelen en tot jezelf te zeggen; Ik besta.. ik loop… ik kan een hele dag leven, dat is toch geweldig. Ik kijk wel eens naar mijn eigen voeten, mijn eigen handen en ik zie ze bewegen. Dat is toch een wonder. Als je dat ziet dan zeg je; Dank U wel, dank dat ik kan zien, dank dat ik dit allemaal zie en inzie. Dank U Heer dat ik kan lachen en zingen. Dit alles is een reden om a.s.vrijdagavond om half acht aanwezig te zijn en God en de boer en tuinder en zo velen te danken voor alle gaven en inzet. Men behoeft geen boer of tuinder te zijn om te danken, men behoeft alleen zichzelf te bezien en te zeggen; IK BEN ER.
B.v.d.Plas pastoor