PAROCHIEBERICHTEN

Telefonische bereikbaarheid:
Pastorie Dr. van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604
Pastoor B. van der Plas tel. 071-5801215
Koster A. Hilgersom tel. 071-5801563
Openingstijden parochiesecretariaat
Maandag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
Woensdag van 9.30 uur tot 10.30 uur

Verzorging begrafenissen en crematies
De heer C.G.J. Onderwater, tel. 079-3422906 of mobiel 0655976947

PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK
Woensdag 13 november 9.00 uur: eucharistieviering
Vrijdag 15 november 19.30 uur: viering van oogstdankdag m.m.v. het
Parochiekoor, voorganger pastoor v.d. Plas
Zaterdag 16 november 19.00 uur: eucharistieviering met samenzang,
voorganger pater Sep
Zondag 17 november 11.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het Parochiekoor
voorganger pastoor v.d. Plas
14.30 uur: najaarsconcert van fanfare Juliana
Woensdag 20 november 9.00 uur: eucharistieviering

GEBEDSINTENTIES
Woensdag 13 november 9.00 uur: Arie en Kees Olsthoorn
Zaterdag 16 november 19.00 uur: Carla en Ton v.d. Bosch, Cors v.d. Bosch,
Jeanne v.d. Bosch-van Haaster, Cor van Haaster, Jaap van Es,
Willem v.d. Kroft
Zondag 17 november 11.00 uur: Rinus v.d. Burg, Reinier Wensveen,
Koos v.d. Poel, overleden familie van Santen-Verhagen, overleden familie
de Jong-v.d. Poel, Martina van Santen-Ham, Magda van Santen-van Paassen,
Piet Rotteveel, Arie en Kees Olsthoorn, Adriana de Heij-Janssen, Toos van
Boheemen-Warmenhoven, Kees Verhagen, familie Verhagen-Onderwater,
voor zegen en gezondheid in het gezin, Ben Spaans, Piet Reichholdt
Woensdag 20 november 9.00 uur: Arie en Kees Olsthoorn

LECTOR — COMMUNIE-UITDEELHULP
Zaterdag 16 november J. Havik — geen
Zondag 17 november C. Bergen — A. Luk

KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE
Zaterdag 16 november 19.00 uur: St. Jan, gezongen viering
Zondag 17 november 9.30 uur: Christus Dienaar, hoogmis,
9.30 uur: Emmaus, hoogmis