Van de redactie

Vorige week was de achterpagina gewijd aan de natuurwerkdag 2002. Die dag had echter al plaats gevonden op 2 november en kwam dus als mosterd na de maaltijd. Een alerte lezeres heeft hier op gewezen en ook op het feit dat juist afgelopen week in de Haagsche courant melding is gemaakt van het feit dat de Postbank de komende jaren 400 agentschappen de zogenaamde ‘ouderenloketten’ voor kleine handelingen wil openen in dorpen in bijvoorbeeld supermarkten. Misschien een idee voor de Postbank om toch maar weer eens bij de firma Janson te gaan kijken, aldus Marjolein van de Weijden. Bedankt Marjolein voor je bijdrage.
Red. Petra