kleding

Dames,
Wilt u met Kerst nog wat nieuws van uw kleding?
Dat komt best uit, want op vrijdag 22 november is er uitverkoop bij de
Firma Beijsterveld om 14.00 uur in het Dorpshuis. Kom gerust eens kijken, het verplicht u tot niets. Wij hebben koffie en thee klaarstaan voor U. Bestuur K.B.O.