Stichting Alzheimer

Stichting Alzheimer bedankt gulle gevers en collectanten.
In de week van 3 t/m 9 november gingen ook in Stompwijk 2 collectanten langs de deur.
De opbrengst was € 706,45. Voor de eerste landelijke collecte is dit toch een mooi bedrag.
Samen met Leidschendam konden wij een bedrag van € 1025,- storten op rekening van de
Stichting Alzheimer. Volgend jaar hopen wij op nog veel meer collectanten. Heeft u
interesse, u kunt zich bij mij opgeven.
Hartelijk dank iedereen.
Groeten Alie van Veen, Tel.5803112