Kerststukje maken

Volgende week, woensdag 11 december, vragen we weer uw hulp voor het maken van kerststukjes. Deze stukjes maken we voor aan huis gebonden ouderen vanaf 80 jaar en zieken. Tevens voor diegene die het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren. Dit zijn ruim 80 stukjes, dus we kunnen uw hulp goed gebruiken. We beginnen om 9.00 uur en mogen gebruik maken van het handenarbeidlokaal in de Maerten v.d. Velde school (souterrain) Heeft u nog bakjes of ander materiaal over, dan zijn zij daar ook weer blij mee.
A. v. Rijn, tel.5802059