13 JUBILARISSEN BIJ HET HEREN- EN DAMESZANGKOOR1

Dit jubileum is aanleiding om rond de tafel in de pastorie te gaan zitten. Otto Havik spant de kroon, zijn stem weerklinkt al 50 jaar en hij is hiermee het langst zittende lid van het huidige koor. Op de voet gevolgd door de dames Grarda Knijnenburg-van der Lubbe, Corrie Groeneweg-v.d. Kerkhof , Annie Waayer-van der Bosch, Willy van der Helm-Havik en Sjaan de Groot-Pannenbakker, allen met een lidmaatschap van 40 jaar.

De dames Agaath Hoogeveen-Overdevest, Tini Luk-Bakker, Corrie Wensveen- Onderwater, Lilia Turkenburg-Klerks , Riet van den Bosch-Waayer en de heren Wim van der Helm en Kees Luiten laten hun stem al 25 jaar voor onze parochie klinken

Geschiedenis

Het herenkoor bestaat officieel zolang als de kerk bestaat en die dateert uit 1873. Voor die tijd stond er natuurlijk ook een kerkje met hoogstwaarschijnlijk ook een koor. Er zijn door die jaren heen diverse jubilarissen geweest en nu valt hen de beurt. Otto Havik was een jaar of 20 toen hij bij het koor werd toegelaten. In die tijd werd er eerst als aspirant-lid gerepeteerd en als je goed genoeg bevonden werd, mocht je echt meezingen. Dat was toen een elite baan. Ze repeteerden toen nog op zaterdagavond in de bewaarschool achter de oude meisjesschool. Na de repetitie ging men direct door naar het lof en op zondag werd tijdens de hoogmis gezongen.

Vooraf was er een stille mis om 8.30 uur en na de gezongen hoogmis nog een stille mis. Op zondagmiddag de vesper en ’s avonds lof.

Vijftig jaar geleden bestond het mannenkoor uit ruim dertig leden en Otto was de jongste. Het huidige koor telt nu 8 mannen en Kees. Inmiddels is Otto de oudste. De stimulerende kracht was in die tijd Joop Suyten die als organist en muziekliefhebber heel veel zieltjes voor het koor gewonnen heeft tijdens het wekelijkse ‘horen’ van de boodschappen. Joop ging met zijn boodschappenboekje langs de deuren om bij de gezinnen te horen wat zij die week aan boodschappen nodig hadden. Niets geen grote supermarkten, amper auto’s, dus de boodschappenlijstjes werden van tevoren opgenomen en de boodschappen thuis bezorgd. Het overlijden van organist Joop Suyten heeft Otto erg aangegrepen.

Hij heeft een jaar Gregoriaanse gezangen in moeten studeren voordat hij in het openbaar mocht zingen. Hij heeft zijn zanglessen gehad van Gerrit Janson. In die tijd werd alles in het Latijn gezongen. Hij weet nog dat zijn eerste huwelijksmis, die van Annie en Gerard Suyten was. Hij heeft die mis op de band opgenomen. En hij herinnert zich de vele mooie muziek, twee- en zelfs vierstemmig. In de huidige samenstelling is dat niet meer haalbaar.