Stormschade in Leidschendam-Voorburg

De schade, die de storm van 27 oktober aan de natuur in Leidschendam-Voorburg heeft aangebracht is fors. Alleen al aan bomen bedraagt de schade zo´n € 80.000,- . Medewerkers van Wijkbeheer hebben 162 bomen moeten kappen, die onherstel-baar waren beschadigd. Een deel van de stammen is afgevoerd naar het balkengat van houtzaagmolen De Salamander, waar ze na ´rijping´ verzaagd zullen worden. Op een aantal plaatsen in parken en bossen blijven stammen liggen om de natuur zijn werk te laten doen. Die stammen verrijken de natuur want zij vormen een groeiplaats voor paddestoelen, insecten en andere levende organismen, en een vindplaats van voedsel voor vogels. De rest van de stammen is afgevoerd.
Herstel
Wijkbeheer heeft in totaal zo´n 70 wortelstronken weg gefreesd, nieuwe boom-gaten gemaakt en gazons en straatwerk hersteld. Komend voorjaar worden op een aantal plaatsen vervangende bomen geplant. Aan 143 beschadigde bomen zijn herstelwerkzaamheden verricht. Hierbij moest er voor 53 bomen een grote hoog-werker aan te pas komen; voor zeven bomen heeft de gemeente een bomenklimmer ingehuurd, die op grote hoogte zaagwerk heeft verricht. De teams van Wijkbeheer hadden hun handen vol aan het opruimen van uitgewaaide takken en bladeren. Het meeste takhout is versnipperd. Aan het verwijderen van de bladeren hebben de gemeentelijke veegploegen veel werk gehad. Met een bladactie hebben zij per wijk de hele gemeente schoongeveegd. De bladactie is deze week afgerond.
Gemeente Leidschendam