Beste Blesruiters,

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar; dat we maar weer veel plezier aan en met de club kunnen beleven.
Donderdag 9 januari vergadering over de opvolging van Jeroen Heijmans, om 20.00 uur in het clubgebouw.
Om het ledenbestand zo goed mogelijk op orde te maken vragen we jullie medewerking. Binnenkort ontvangen jullie een inventarisatieformulier hierover.
Selectiewedstrijden “dressuur” voor het regiokampioenschap. Zie het aanplakbiljet in het clubgebouw.
Voor het regiokampioenschap “springen” zijn geen selectiewedstrijden nodig. Zie eveneens het aanplakbiljet.
Zo dat was het weer voor deze week. De groeten van,
Piet van der Mespel (secr)

Kaartavond Blesruiters
Vrijdag 3 januari was het kaarten bij ons.We begonnen het nieuwe jaar met
11 tafels.Het was dus zoals gewoonlijk weer erg gezellig druk.
De uitslag was:

1 Jac.Disseldorp 5394 pt.
2 Arno Turkenburg 5323 pt
3 Ton Zuidgeest 5231 pt.
4 Riet Lelieveld 5211 pt.
5 W.v.d.Wiel 5200 pt.

6 Annie Vurens 5188 pt.
7 Toos de Bruin 5172 pt.
8 Wim v.d.Helm 5169 pt
9 Alex 5114 pt.
10 Cock 5070 pt.

Poedelprijs ging naar dit keer naar Bertus.
De volgende kaartavond is 24 januari.
Ton Zuidgeest