Welkom in de Bibliotheek

LeidschendamVoorburg
Met ingang van 1 januari 2003 bundelen de Bibliotheek Leidschendam en de Openbare Bibliotheek Voorburg hun krachten in een nieuwe organisatie: de Bibliotheek LeidschendamVoorburg. Nadat de gemeenten zijn samengegaan (per 1 jan 2003) was de fusie tussen de bibliotheken een logisch gevolg.
Met gratis tweede pas lenen in 3 locaties
De leners kunnen rekenen op hetzelfde informatieaanbod in de drie locaties van de bibliotheek in Leidschendam, Stompwijk en Voorburg. De dienstverlening wordt uitgebreid omdat in de loop van 2003 de catalogi worden samengevoegd en de leners met een pas bij alledrie de locaties terecht zullen kunnen. Tot het zover is biedt de bibliotheek leners met een pas uit Leidschendam/Stompwijk, via het regionale Bibliotheekpaspoort, een gratis pas aan om te lenen in Voorburg en vice versa. Dit kost elders in de regio € 3,. Alle informatie hierover is in de drie locaties te verkrijgen.
Leners van 16 en 17 jaar betalen geen contributie meer
Bij het samengaan hebben bibliotheken de tarieven op elkaar afgestemd. Sommige tarieven gaan omhoog, andere iets omlaag. Nieuw voor beide bibliotheken is dat leners van 16 en 17 jaar die zich laten inschrijven bij de bibliotheken geen contributie meer betalen. De bedoeling hiervan is om de financiële drempel voor jongeren tot het gebruik van de bibliotheek zo laag mogelijk te houden; deze maatregel wordt ook toegepast in de bibliotheken van Den Haag, Rijswijk en Wassenaar. En 65+leners uit Leidschendam betalen bij de bibliotheek hetzelfde contributiebedrag als vorig jaar. Ook de tarieven voor het lenen van o.a.cd’s en dvd’s zijn in alle locaties hetzelfde. Nieuw voor de leners uit Voorburg is dat het tarief voor het te laat brengen van objecten niet meer per week wordt berekend maar per dag, net als in Leidschendam gebruikelijk was.
Een gezamenlijk activiteitenaanbod
Het aanbod van cursussen en lezingen wordt meer op elkaar afgestemd en uitgebreid. Door efficiencywinst verwacht de bibliotheek in de toekomst meer ruimte voor nieuwe activiteiten. Om de leners op de hoogte te brengen van de veranderingen na de fusie en alle activiteiten van de bibliotheek LeidschendamVoorburg is vanaf 2 januari 2003 de fusiekrant in de drie bibliotheken verkrijgbaar. De bibliotheek LeidschendamVoorburg presenteert zich hierin als een actief informatiecentrum dat er naar streeft de gebruikers zoveel mogelijk profijt te bieden van de fusie.Van de veranderingen in de dienstverlening zullen de bibliotheekbezoekers natuurlijk steeds op de hoogte gehouden worden. Nadere informatie over de activiteiten van de nieuwe organisatie is tevens verkrijgbaar via de website:www.bibliotheeklv.nl
Fusie in goede harmonie tot stand gekomen
Er is het afgelopen halfjaar eendrachtig door de beide besturen gewerkt aan deze voor beide organisaties zeer ingrijpende fusie. Het bestuur van de nieuwe stichting Bibilotheek LeidschendamVoorburg is dan ook samengesteld uit besturen van de beide vroegere stichtingen. Ook de gesprekken met de gemeente LeidschendamVoorburg, die zeer positief tegenover deze fusie staat, verliep in goede harmonie.