PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK

Telefonische bereikbaarheid:
Pastorie Dr. van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk tel. 0715801604
Pastoor B. van der Plas tel. 0715801215
Koster A. Hilgersom tel. 0715801563
Openingstijden parochiesecretariaat
Maandag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
Woensdag van 9.30 uur tot 10.30 uur
Verzorging begrafenissen en crematies
De heer C.G.J. Onderwater, tel. 0793422906 of mobiel 0655976947

Woensdag 15 januari 9.00 uur: eucharistieviering
Zaterdag 18 januari 19.00 uur: eucharistieviering m.m.v.
Het Parochiekoor, voorganger pater Sep
Zondag 19 januari 11.00 uur: eucharistieviering met samenzang,
voorganger pastoor v.d. Plas
12.30 uur: doop van Kimberley v.d. Bosch
Woensdag 22 januari 9.00 uur: eucharistieviering
OVERLEDEN: 8 januari 2003: Jan Hagen, in de leeftijd van 76 jaar
GEBEDSINTENTIES
Woensdag 15 januari 9.00 uur: Aad Koeleman (K.B.O.), Cees v.d.Geest (K.B.O.)
Zaterdag 18 januari 19.00 uur: Ton en Carla v.d. Bosch, Cors v.d. Bosch, Jeanne v.d. Boschvan Haaster, Cor van Haaster, Cees v.d. Geest, Henny Hilgersomde Lange, Trudy RuigrokOverdevest, Jan Hagen
Zondag 19 januari 11.00 uur: Martien v.d. Bos, Adrianus Knijnenburg, Johanna Maria Knijnenburgv.d. Lubbe, Kees de Jong, uit dankbaarheid, overleden familie HoogeveenOverdevest, Cees van Swieten, Cornelia van SwietenOnderwater, Magda van Santenvan Paassen, Willem v.d. Kroft, Ben Spaans, Piet Rotteveel, Toos van BoheemenWarmenhoven, Piet Reichholdt, Aad Koeleman, Cees v.d. Geest, Henny Hilgersomde Lange, Trudy RuigrokOverdevest, Jan Hagen
LECTOR COMMUNIEUITDEELHULP
Zaterdag 18 januari J.v. Rijn geen
Zondag 19 januari R.v.d. Ham T.van Werkhoven
KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE
Zaterdag 18 januari 19.00 uur: St. Jan, gezongen viering
Zondag 19 januari 9.30 uur: Christus Dienaar, viering
9.30 uur: Emmaus, hoogmis