Maria Lichtmis

Ruim 400 jaar voor Christus was er in het Romeinse Rijk op 2 februari een feestdag en die feestdag werd gevierd met fakkels en kaarsen. Men hield dan een optocht door de straten, want het Licht had het gewonnen van het donker, het werd steeds vroeger licht en steeds later donker. 2 februari is ook de 40e dag na kerstmis, de geboorte van Jezus en het feest van ZonneWende. De Christenen hadden rond het jaar 1000 deze lichtprocessies overgenomen maar dan vanwege de 40e dag na kerstmis. 40 was bij de oude volkeren het getal waarop men zei; ”Nu kan iets niet meer stuk, nu gaat er iets nieuws beginnen”. Zo ging Jezus 40 dagen de stilte van de woestijn in en toen begon hij iets nieuws, Hij ging overal preken. Op 2 februari werden de kaarsen gezegend, die men mee naar huis nam, want op voorspraak van Maria kwam er zegen en geluk over het huis. Die kaars werd aangestoken bij onweer en bliksem. Men liet ook druppels van het kaarsvet vallen op de 4 hoeken van de kist waarin iemand begraven ging worden. Men liet op de 4 hoeken van de moestuin ook druppels vallen, het bracht zegen en vruchten voort. Als men een nieuw huis ging bewonen werden er ook op de 4 hoekplekken van het huis druppels van kaarsvet neergelegd, om zegen te krijgen op voorspraak van Maria. In België eet men op 2 februari met MariaLichtmis pannenkoeken en men zegt dan; al is een vrouwke nog zo arm, met Lichtmis maakt zij haar panneke warm. Op zaterdagavond zegenen wij kaarsen in de Gezinsviering; kom dus. Op zondagmorgen zegenen we kaarsen in de viering van 11 uur. Maandag is het 3 februari, van ouds bekend als het feest van de H. Blasius. Blasius was bisschop en werd gedood om zijn geloof in Jezus. Blasius was een van de 14 noodheiligen en wel tegen keelpijn. Wij zullen zondag na de viering die zegening geven en de naam van de H. Blasius over U uitspreken. Graag tot in het weekend in de beide vieringen zijn we er.
Tot dan, B.v.d.Plas pastoor.