DE SCHOP IN DE GROND

UITVOERINGSPROGRAMMA LAND VAN WIJK EN WOUDEN
Land van Wijk en Wouden gaat aan de slag! In de polders tussen Leiden, Zoetermeer en Alphen a/d Rijn moet de schop in de grond! Het gebied moet een plek worden die ruimte biedt voor werken, recreëren en wonen in een open, groene, afwisselende omgeving. De commissie die zich met dit gebied bezighoudt, heeft een uitvoeringsprogramma geschreven, waar zij graag met alle betrokkenen over wil praten, discussiëren, nadenken etc. Iedereen is van harte welkom op de discussieavonden, die 13 februari in het gemeentehuis van Rijnwoude en 18 februari in het gemeentehuis van Zoeterwoude gehouden worden.
Om tegemoet te komen aan de wensen van de bewoners van het gebied en van de omringende steden, is de gebiedscommissie Land van Wijk en Wouden in het leven geroepen. In deze gebiedscommissie zijn allerlei gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en de provincie vertegenwoordigd. Gezamenlijk zijn ze aan de slag gegaan. In 2001 is er een visie voor het gebied verschenen en nu ligt er een uitvoeringsprogramma.
Bij het opstellen van de gebiedsvisie in 2001 is niet alleen gekeken naar het gebied zelf, maar ook naar de mogelijke betekenis van het gebied voor haar omgeving. Het uitvoeringsprogramma sluit daar met concrete doelen en projecten op aan. Landbouw, natuur, recreatie en water krijgen voorrang boven bebouwing. Verder moet het gebied rust en ruimte bieden aan inwoners en bewoners van de aangrenzende steden. Het Land van Wijk en Wouden krijgt als groen agrarisch buitengebied een duidelijkere functie voor de stad.
Vanaf 19.00 uur staat er koffie klaar; het programma begint om 19.30 en is zo opgesteld, dat er alle ruimte is voor iedereen om zijn of haar zegje te doen. Na afloop, om 22.00 uur, is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje verder te praten. De organisatie wil graag weten op hoeveel mensen zij kan rekenen, voor meer informatie en aanmelding kan u contact opnemen met: Maartje van Lieshout, 070 4417140, lieshout@pzh.nl. Bij haar kan ook worden aangegeven naar welke onderwerpen de belangstelling uitgaat. Een informatiepakket met een brochure, het programma en de routebeschrijving ligt klaar.