Wijkbeheer

Op de fiets voor het wijkbeheer.

Zaterdag hebben wij als Dorpsraad, tezamen met wethouder Beimers, enkele betrokken gemeenteambtenaren en de wijkagent, onze fietstocht door het dorp gemaakt. De tocht was bedoeld om ter plekke de verschillende wensen en knelpunten m.b.t. het (dagelijks) onderhoud van de gemeente in Stompwijk in beeld te brengen. Deze informatie vormt een belangrijke inbreng voor het meerjarige wijkbeheersplan en de jaarlijkse wijkplannen. In de vorige dorpskettingen hadden wij een oproep gedaan om alvast suggesties door te geven. Nu, dat was niet tegen dovenmansoren gezegd. We ontvingen zo’n 20 à 25 reacties. Aan de hand van die reacties hadden wij verschillende stopplaatsen in onze fietstocht opgenomen. Dat de betrokkenheid van de Stompwijkers bij hun woonomgeving erg groot is bleek uit het feit dat vele mensen de gelegenheid aangrepen om hun wensen of problemen persoonlijk toe te lichten. Dit leverde veel informatie op en gaf voor een aantal punten ook wel de urgentie van de problemen aan.
De fietstocht werd door vele mensen aangegrepen om de verkeersproblematiek in Stompwijk onder de aandacht te brengen. Vele bewoners van de Dr. Van Noortstraat en de Meerlaan gaven aan dat zij en hun woningen erg veel last hebben van het zware verkeer. Bij onze stop op het kerkplein werd dit ook erg duidelijk toen enkele forse vrachtauto’s langskwamen. En dan hebben we het nog niet over de vele tractoren met dumpers waar vele mensen (veelal ‘s morgens vroeg) last van hebben. Uiteraard moeten de ondernemers ook hun werkplek kunnen bereiken, maar als dit ten koste gaat van vele andere mensen is een oplossing toch wel gewenst. Door verschillende mensen werd de nadrukkelijke wens voor een rondweg nog eens aangegeven. Daarnaast waren er ook verzoeken voor verkeersremmende maatregelen op korte termijn. Echter, de reeds aanwezige drempels in de weg werden door de omwonenden als zeer onplezierig ervaren door de extra hinder (lawaai en trillingen) hiervan. Kortom, dit vereist nog enige creativiteit van de gemeente om dit knelpunt op te lossen. In het kader van het Verkeers en vervoersplan zal daarop (dit jaar) nog zeker worden terug gekomen.
Naast de verkeersproblemen kwamen onderweg ook vele punten over het wijkbeheer aan de orde. Er werden (soms zelfs door zeer jeugdige inwoners) wensen geuit over bijvoorbeeld de inrichting van de speelgelegenheden in de woonbuurten, een skatebaan in het dorp, een voetpad bij de oprit naar de provinciale weg, de inrichting van het plein voor het dorpshuis en het kerkplein, etc. Ook werden problemen geuit over de hinderlijke hondenpoep, ontbrekende of onduidelijke straatnaamborden, onvoldoende verlichting (bij het tunneltje), etc. Dit is een greep uit de vele onderwerpen die zaterdagmiddag aan de orde zijn gekomen. Tot ons genoegen was vanmiddag (maandag) al te zien dat de gemeente de eerste kleine onderhoudspunten had opgepakt!!
Een belangrijke constatering tijdens de tocht was ook dat het van belang is dat mensen kleine knelpunten zelf doorgeven aan het meldpunt openbare ruimte (0703009000) van de gemeente. Dit voorkomt langdurige ergernis. De meer ingrijpende zaken zullen zeker nog de nodige tijd vergen, maar wij hopen als dorpsraad dat de resultaten van deze ‘fietsronde’ daaraan een duwtje in de goede richting geeft. Nadere informatie over het wijkbeheersplan en het wijkjaarplan 2004 volgt dit jaar nog.

Namens de dorpsraad, Yvonne van Boheemen en Koos van Wissen