In memoriam De heer Leen Waaijer

De heer Leen Waaijer is op vrijdag 11 april overleden. Leen is van 1963 tot 1978 bij IJsclub “Nut en Vermaak” betrokken geweest en was erelid van de vereniging. Hij werd in die lange winter van ’63 benoemd tot voorzitter en had als taak de ijsclub, die vele ups en down kenden, weer nieuw leven in te blazen. De opbouw lukte hem goed, getuige de notulen die in het archief bewaard zijn gebleven. Ondanks de daarop volgende kwakkelwinters hield Leen de ijsclub bij elkaar en de maandelijkse kaartavonden werden weer druk bezocht.
Hij leidde ondermeer het 75 jarig bestaan van de ijsclub naar een grandioos feest.
In de jaren erna bleef Leen de ijsclub trouw bezoeken. Het bestuur van de ijsclub is Dhr. Leen Waaijer dankbaar voor zijn goede zorgen en wenst de nabestaanden steun toe bij het verwerken van zijn heengaan.

Frans Oliehoek, secretaris
IJsclub “Nut en Vermaak” Stompwijk