VROUWENVERENIGING

Ons jaar sloten we af met de jaarvergadering. Na het officiële gedeelte, het jaaroverzicht, het financieel verslag en de bestuursverkiezing (dit jaar was er geen bestuurswisseling) speelden we na de pauze de Bingo. We willen er wel op wijzen dat we nog steeds 2 mensen missen in het bestuur. Volgend jaar zijn weer 3 bestuursleden aftredend en ik wijs U er op dat het voortbestaan van onze vereniging op de tocht staat, als er zich geen nieuwe bestuursleden op korte termijn aanmelden. We zoeken een voorzitter en een bestuurslid echt op zeer korte termijn. Het komt ook de vereniging ten goede, het zogenaamde “verse bloed”.
Deze avond kon U zich ook op geven voor de volgende activiteiten:
Donderdag 8 mei, het dagje naar Tulipland in Voorhout, kosten hiervoor zijn € 18.. We gaan dan met eigen auto’s. We vertrekken om 9.15 uur vanaf het kerkplein naar Voorhout, waar we dan koffie krijgen met gebak. Daarna is er een rondleiding langs het panorama schilderij. We kunnen ook vrij rond kijken in het winkeltje en bij de andere bezienswaardigheden. Daarna is de lunch. We mogen naar eigen keuze 2 pistolets nemen. ‘s Middags bent U vrij om in de omgeving wat rond te kijken. De bedoeling is om ± 15.00 uur weer richting Stompwijk te vertrekken. U kunt zich nog opgeven t/m 5 mei.
Dan hebben we nog de avondfietstocht op 3 juni, hiervoor kunt u zich nog opgeven tot en met 27 mei.
Hilda Klerks