Meerlaan

De dorpsraad heeft gereageerd op de actie die de VVD fractie heeft gevoerd over de verkeersveiligheid op de Meerlaan.. In een brief aan de VVD fractie heeft de dorpsraad het initiatief van de VVD toegejuicht. Naast het feit dat hier over de oplossing van een concreet vraagstuk (de verkeersveiligheid van de Meerlaan) wordt nagedacht, is het een stap waarmee de politiek dichter bij de burger komt. De dorpsraad heeft in deze brief verder aangegeven dat er, naast de in het artikel door de VVD aangegeven “voors”en “tegens” van een 30 km of 50 km zone, nog meer belangrijke zaken dienen te worden afgewogen. De dorpsraad neemt deze verschillende zaken mee in reactie op het Verkeers en vervoersplan dat door de gemeente momenteel wordt opgesteld. De dorpsraad heeft bij de VVD fractie dan ook aandacht gevraagd voor het gehele Verkeers en vervoersplan, zonder tekort te willen doen aan de problematiek van de Meerlaan. In het Verkeers en vervoersplan dienen volgens de dorpsraad plannen te worden opgenomen om doorgaand (vracht)verkeer zoveel mogelijk uit het dorp te weren, dus ook van de Meerlaan. Een rondweg om Stompwijk dient dan ook serieus door de gemeente te worden afgewogen. De dorpsraad heeft de VVD fractie uitgenodigd voor een gesprek over de Meerlaan en het Verkeers en vervoerplan.

Namens de Dorpsraad, Winfried van Beek.