Onderhoud wegen

Ingrijpend werk van drie maanden
Groot onderhoud Koningin Julianaweg/Veursestraatweg Leidschendam
De gemeente Leidschendam/Voorburg start maandag 25 augustus met een grote onderhoudsbeurt van de Koningin Julianaweg en het aansluitende deel van de Veursestraatweg tot en met het doodlopende gedeelte nabij Park Rozenrust in Leidschendam.
De asfaltlaag van de rijbaan en het fietspad wordt daarbij vervangen, de trottoirbanden gesteld en het straat en tegelwerk van de parkeervakken en trottoirs volledig opnieuw bestraat. Deze ingrijpende opknapbeurt vergt ongeveer drie maanden.

Week overlast
Als eerste wordt de oude asfaltlaag van de hoofdrijbaan en het fietspad in één dag tijd verwijderd. Aansluitend krijgen beide wegen een nieuwe asfaltlaag. Tijdens deze asfalteringswerkzaamheden, die ongeveer een week in beslag zullen nemen, zijn de Koningin Julianaweg vanaf de J.S. Bachlaan tot aan de Prins Hendriklaan, en het aansluitende deel van de Veursestraatweg tot en met het doodlopende gedeelte nabij Park Rozenrust, voor het verkeer gesloten. De kruising met de Prins Hendriklaan blijft open voor het verkeer.
Verkeer vanuit de wijk ´t Lien zal gebruik moeten maken van de omleidingroutes, die met borden zijn aangegeven. Verkeer van de Koningin Julianaweg wordt omgeleid via de Koningin Wilhelminalaan.

Tegelen
Na het asfalteren zijn beide wegen weer open voor het wegverkeer en wordt het straatwerk aangepakt. De trottoirbanden komen weer op de juiste hoogte te liggen, het tegelwerk van de trottoirs wordt volledig opgeknapt en de parkeervakken opnieuw bestraat. Tijdens deze werkzaamheden ondervindt het wegverkeer nauwelijks hinder. Naar verwachting is het werk eind november gereed.
Het werk wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf KWS uit Rotterdam.