Kaarten WC en EK schaatsen

Bestellen van kaarten voor Worldcup en EK schaatsen allround
Onze vereniging is door de KNSB in de gelegenheid gesteld kaarten aan te vragen voor wedstrijden in Heerenveen.
1) World Cup 1 op 21, 22 en 23 november 2003 in Heerenveen.
2) EK Allround op 9, 10 en 11 januari 2004 in Heerenveen.
3) World Cup II op 27, 28 en 29 februari 2004 in Heerenveen.

Er is tevoren geen limiet gesteld aan het kaarten dat voor het Gewest beschikbaar is. Mocht het aantal kaarten de hoeveelheid beschikbare plaatsen overtreffen, dan zal er een reductie op de aanvraag plaatsvinden. Bedenk u wel voor u besteld, want u kunt de eenmaal bestelde kaarten niet teruggeven. De aanvragen moeten uiterlijk zaterdag 27 september in mijn bezit zijn. Later ontvangen aanvragen kunnen niet in behandeling genomen worden! Na toewijzing van de kaarten ontvangt u een rekening van ons. Betaling hiervan moet vóór een later bepaalde datum ontvangen zijn, waarna de kaarten zo spoedig mogelijk na ontvangst zullen worden toegezonden. Bij uw bestelling dient u er rekening mee te houden dat er per aanvraag € 3,50 administratiekosten in rekening gebracht zullen worden. Ter beteugeling van de zwarte markt hebben de kaarten een uniek nummer en vraagt de KNSB aan te geven aan wie de kaarten ter beschikking gesteld zijn. U wordt verzocht de namen van degenen voor wie de kaarten bestemd zijn te registreren en op, aanvraag ter beschikking te stellen.

Met vriendelijke groet, Frans Oliehoek secretaris

PRIJZEN Heerenveen Heerenveen Heerenveen
World Cup 1 EK allround. World Cup 2
21,22,23 Nov. 9,10,11 jan. 27,28,29 maart
Kaarten Prijs Prijs Prijs
Staanplaats vrijdag € 8,50 € 20, € 14,50
Zitplaats west vrijdag € 17, € 35, € 27,50
Staanplaats zaterdag € 8,50 € 20, € 14,50
Zitplaats west zaterdag € 17, € 35, € 27,50
Staanplaats zondag € 8,50 € 20, € 14,50
Zitplaats west zondag € 17, € 35, € 27,50