dankbetuiging

Voor de belangstelling in de vorm van
kado’s, bloemen, wenskaarten e.d.
die wij tijdens de viering van ons 50 jarig huwelijksjubileum op 21 september j.l. mochten ontvangen willen wij iedereen hartelijk bedanken.
Wim en Wil Suyten