GESPREKSAVONDEN VOOR OUDERS VAN TIENERS

Zoals u in een vorige Dorpsketting heeft kunnen lezen starten we in onze parochie, op 28 oktober, met gespreksavonden voor ouders van tieners. Het is soms moeilijk om in deze hectische tijd kinderen op te voeden en zeker als ze na de vertrouwde basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan. Dan breekt er een totaal andere tijd aan voor zowel ouders als tieners. Vandaar deze gespreksavonden. De bijeenkomsten zijn op donderdagavonden van 20.00 uur tot 22.00 uur in de pastorie en worden begeleid door mevr. Bep Willers, pastor jeugd en jongeren van het dekenaat, Pastoor B.van der Plas en Riet van der Ham.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
28 oktober: Opvoeden is loslaten, maar hoe?
4 november: Communicatie met tieners.
11 november Over regels en grenzen. ”Maar dat hadden we toch afgesproken!”
18 november: Tieners en geloof. Lastige vragen voor ouders.
25 november: Seks, alcohol, drugs. Waar is mijn kind mee bezig?
Iedere ouder die een kind heeft in de tienerleeftijd nodigen wij van harte uit. Inmiddels hebben de meeste ouders een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Is dit bij u niet het geval, dan kunt u zich alsnog opgeven via onderstaand strookje. Inleveren liefst vóór 18 oktober in de brievenbus van de pastorie.