Parochieberichten

Telefonische bereikbaarheid:
Pastorie Dr. van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk tel. 071 5801604
Pastoor B. van der Plas tel. 071 5801215
Koster A. Hilgersom tel. 071 5801563
Openingstijden parochiesecretariaat
Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 12.00 uur

Verzorging begrafenissen en crematies
De heer C.G. J. Onderwater, tel. 079 3422906
e mail: info@cuo zm.nl

PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK
Woensdag 13 oktober 9.00 uur: geen viering
Donderdag 14 oktober 19.00 uur: rozenkransgebed, voorganger Jan van Rijn
Zaterdag 16 oktober 19.00 uur: geen viering
Zondag 17 oktober 11.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor,
voorganger pastoor v.d. Plas
Maandag 18 oktober 19.30 uur: jaarvergadering E.M.S Koor

Geboren: Ilse Johanna Petronella, dochter van Adrie en Ijole van Santen,
Oostvlietweg 37, 2266 GN Leidschendam.
Namens de parochiegemeenschap van harte gefeliciteerd.

Gebedsintenties
Zondag 17 oktober 11.00 uur: overleden armen en weldoeners van de parochie,
Martinus Verhagen, Hendrika Theodora van Santen Verhagen, Kees de Jong, Elisabeth Maria van Veen Bentvelzen, Magda van Santen van Paassen, overleden ouders en broers, Jan Olsthoorn, Toos van Boheemen Warmenhoven, Maria Adriana Olsthoorn, Arie van Santen, Petrus v.d. Meer, Cors Oudshoorn,
Ronnie de Winter, Louis Luiten, Petronella Waayer Caspers, Chris v.d. Helm, Cornelis Fuchs, Wil Disseldorp, overleden ouders van der Salm Stijnman, Petronella van Rijn Hoogeveen, Theodorus Lexmond, Joop Olijhoek,
Gerrit Verhagen, Joanna v.d. Poel Rutten, Annie Baak Groeneweg,
Alida Hilgersom van Stein, Adrianus Overdevest, Nico Groenewegen,
Jaap Olsthoorn, Riet Hilgersom van Leeuwen, Wilhelmina Waaijer Kasbergen, John Knebel, G.H.M. van Santen

Zondag 17 oktober
lector: Paula van Haaster, communie uitdeelhulp: Aad Luk, koster: John Olyhoek
KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE
Zaterdag 16 oktober St. Jan 19.00 uur: gezongen viering
Zondag 17 oktober Christus Dienaar 9.30 uur: hoogmis, kinderkerk

OKTOBERMAAND ROZENKRANSMAAND
Afgelopen donderdag hebben we in de kerk weer het rozenkransgebed gebeden. Het aantal aanwezigen viel beslist niet tegen, maar het kan natuurlijk altijd nog beter. Neemt u ook eens de moeite om dondergag a.s. om 19.00 uur een half uur tje naar de kerk te komen. We hebben allemaal wat hulp van Boven nodig, ook al willen we dat soms helemaal niet weten. Komt u eens. U bent van harte welkom.
Jan van Rijn