Land van Wijk en Wouden

Europees bezoek in de polder
Land van Wijk en Wouden ontvangt conferentiegangers
Het Land van Wijk en Wouden krijgt binnenkort Europese gasten op bezoek. Op vrijdagmorgen 22 oktober komen ze de sfeer proeven van het veenweidegebied tussen Zoetermeer, Leiden en Alphen aan den Rijn. De deelnemers aan deze excursie zijn afkomstig uit verschillende lidstaten van Europa. Het onderwerp van de excursie is de samenwerking tussen stad en land in het Land van Wijk en Wouden. Op het programma staat onder meer een bezoek aan twee boerenbedrijven in de Geerpolder (tussen Zoetermeer en Zoeterwoude) en uitleg over het werk van de gebiedscommissie die in dit gebied actief is. De excursie is onderdeel van de Europese conferentie ‘City and Countryside, Finding a New Balance in Europe’s Urbanised Regions’ die op 21 en 22 oktober 2004 wordt georganiseerd. Het thema van deze conferentie is de relatie tussen stad en land. Op deze dag zullen onder andere Europees landbouwcommissaris Dhr. Fischler en minister Veerman van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij hun visie geven. Gedeputeerde H.M.C. (Lenie) Dwarshuis is gastvrouw van de conferentie namens de provincie Zuid Holland.
Bezoek aan Land van Wijk en Wouden
Het bezoek aan het Land van Wijk en Wouden past goed binnen het programma van de conferentie. Verschillende gebiedscommissieleden zullen vertellen hoe zij samen werken aan het behoud van dit veenweidegebied én aan het vergroten van de toegankelijkheid voor bezoekers uit de stad. Naast de gastheer van deze dag, gedeputeerde Van der Sar van de provincie, spreken de voorzitter van de gebieds commissie, Dhr. Havermans, burgemeester Waaijer van Zoetermeer en Dhr. Van Leeuwen, voorzitter van de agrarische natuurvereniging Wijk en Wouden. Het bezoek wordt afgesloten met een wandeling door het polderlandschap.
Achtergronden
De samenwerking tussen stad en land in het Land van Wijk en Wouden dateert van 1999. In dat jaar hebben de provincie, gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties gezamenlijk een gebiedscommissie opgericht. Vanaf het begin heeft daarbij niet alleen de eigen aard van het plattelandsgebied, maar ook de betekenis van het gebied voor de stad centraal gestaan. Na het opstellen van een Gebiedsvisie en een Uitvoeringsprogramma is de gebieds commissie nu bezig met de uitvoering van verschillende projecten die het gebied verbeteren, zoals gebiedspromotie, aanleg van wandel en fietspaden en de verbreding van de landbouw.

Programma excursie in het Land van Wijk en Wouden
Excursie in het kader van de Europese Conferentie ‘City and Countryside, Finding a New Balance in Europe’s Urbanised Regions’
22 oktober 2004 9.00 – 12. 00 uur
9.00 uur: Start excursie bij het provinciehuis
Busrit naar boerderij ’t Geertje. Bus kan tot 150 meter afstand van de boerderij komen.
9.30 uur: Ontvangst met koffie / thee en cake.
Boerderij ’t Geertje is een goed voorbeeld van de verbreding in de landbouw en plattelandsondernemerschap.
9.45 uur: Toespraken door:
Dhr. L.E. van der Sar (gedeputeerde provincie Zuid Holland)
Welkom en korte toelichting op provinciale rol ten aanzien van het gebied.
Dhr. A.J. E. Havermans (voorzitter gebiedscommissie Land van Wijk en Wouden) Onderwerp: achtergrond en activiteiten van de gebiedscommissie.
10.00 uur: Wandeling naar boerderij ‘de Vierhuizen’ van familie van Leeuwen.
Lengte: ongeveer 1 km over polderweg.
10.30 uur: Toespraak door Dhr. J. Waaijer (burgemeester Zoetermeer)
Onderwerp: de visie vanuit de stad op het gebied en betrokkenheid bij de gebiedscommissie.
Locatie: vanaf het erf of vanuit de stal met uitzicht op de skyline van Zoetermeer
10.40 uur: Koffie, thee etc.
10.45 uur: toespraak door Dhr. T.C.M. van Leeuwen. (voorzitter Agrarische Natuur Vereniging Wijk en Wouden)

Onderwerpen:
de visie Agrarische Natuurvereniging op relatie stad land (inclusief deelname aan gebiedscommissie)
kort verhaal over het bedrijf (kaas maken, agrarisch natuurbeheer, etc.)
11.05 uur: wandeling naar de bus.
Dit is vanaf de boerderij ongeveer 1,2 km. Route: Geerpolder uit naar Zuidbuurtseweg, linksaf een wandelpad door de polder.
11.35 uur: aankomst bij bus.
11:40 uur: vertrek bus en in bus slottoespraak door Dhr. L.E. van der Sar.