De zalving

De zalving voor hen, die de levensavond zijn ingegaan of daarin hun weg verder gaan. Al enkele jaren vieren wij tegen het einde van het kerkelijke jaar in de Em mauskapel te Zoeterwoude de zalving voor zieken en voor medeparochianen, die in de leeftijdsfase zitten van hun levensavond. Vorig jaar hebben we dit ook gevierd binnen de Stompwijkse kerkgemeenschap en op grootse wijze met velen. Wij hebben nu in de beide parochies weer een datum vastgelegd voor de viering van de zalving voor zieken of de mensen die jaren mogen tellen. Hier kunt U de data lezen en de plaatsen. Bespreek het eens met Uzelf en daarna met de naaste kring. Zij zijn daarbij van harte welkom. Op zondag 14 november is de gezame lijke ziekenzalving is om 3 uur in de kapel van Emmaus. U kunt U opgeven bij Zuster Jovita of aan de pastorie. De zalving van het sacrament voor de levensavond is op zondag 28 november om 3 uur in de kerk van Stompwijk. U kunt zich daar opgeven op de tijden dat het secretariaat is geopend, op maandag en woensdag en vrijdagmorgen. U kunt ook uw wensen op papier toevertrouwen aan de brievenbus van de pastorie. Beziet U dit en laat van U horen. B.v.d.Plas, pastoor