College nieuwsflits Leidschendam-Voorburg

2 november 2004
Gedeeltelijke goedkeuring bestemmingsplan Kern Stompwijk 2003
Het college heeft ingestemd met pro forma beroepschrift over de gedeeltelijke goedkeuring van het bestemmingsplan Stompwijk door Gedeputeerde Staten (GS). Het bestemmingsplan is door GS goedgekeurd met uitzondering van een aantal onderdelen. Op een aantal van deze onderdelen reageert het college nu proforma daar het beroepstermijn afloopt en de gemeenteraad niet in de gelegenheid is om voor de sluiting van het beroepstermijn te reageren. Wanneer de gemeenteraad alsnog besluit om geen beroep in te stellen kan het college dit beroepschrift nog intrekken.
Geen nieuwjaarsfeest in De Fluit
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, kan er helaas geen nieuwjaars feest worden georganiseerd in sporthal De Fluit in Leidschendam. Ondanks de positieve gesprekken die met de organisatoren The Penthouse en Big Horeca zijn gevoerd, blijkt dat er extra brandveiligheidseisen getroffen moesten worden en dat in de sporthallen een rookverbod geldt. Deze aanvullende eisen tezamen met het rookverbod vinden de organisatoren een te groot ondernemersrisico en zien daarom af van de organisatie van het nieuwjaarsfeest.
De gemeente alsook de beoogde organisatoren vinden het jammer dat het nieuwjaarsfeest niet meer georganiseerd kan worden.