Niemand kan 100 procent zijn zin krijgen.

Burgemeester Van Haersma Buma

Voor burgemeester Van Haersma Buma staat het vast, de moord op Theo van Gogh is een dramatisch dieptepunt. De Nederlandse samenleving is aan het verharden. Hij uit ongezouten kritiek op onwelvoeglijk gedrag en pleit voor het handhaven van regels en de opbouw van een normale samenleving.

‘We zijn nu al zeker tien jaar lang bezig het gezag van het openbaar bestuur onderuit te halen. We hebben met zijn allen afgesproken hoe dit land bestuurd moet worden maar die afspraken zijn aan ernstige erosie onderhevig. Nederland verkeert in een crisis.
We hebben ons met zijn allen te houden aan bepaalde fatsoensnormen om de democratische samenleving in stand te houden. Dat betekent dat niemand 100 procent zijn zin kan krijgen. Kijk eens naar de manier waarop de politie wordt bejegend. De agent die een bekeuring uitschrijft, krijgt maar al te vaak een bak ellende over zich uitgestort. Dat moet afgelopen zijn: die man doet gewoon zijn werk. Iemand die een verkeersovertreding begaat, moet daar de consequenties van dragen en niet beginnen te schelden. Als we het allemaal normaal zouden vinden om door het rode licht te rijden dan werd het een puinhoop in dit land.
Het is gewoon een kwestie van normen en waarden’

De moord werd gepleegd door iemand met een Nederlands/Marokkaans paspoort. Pijnlijk voor de goedwillende Marokkanen in dit land. Wat voor effect heeft dat op uw allochtonenbeleid?
‘Geen. De verdachte is trouwens geen allochtoon. Hij heeft ook een Nederlands paspoort. Er bevindt zich in ons land een aantal extremisten, je komt ze in allerlei groeperingen tegen, onder Nederlanders – zie de moordenaar van Fortuyn – en dus ook onder Marokkanen. Die figuren onttrekken zich aan het normale democratische recht. Allochtonen die lid zijn van een criminele organisatie moeten we oppakken en het land uitzetten.’
‘Minderheden vinden alsmaar dat ze gediscrimineerd worden. Dat worden ze niet! Je hoort je aan te passen aan de samenleving waar je in woont en niet bij iedere tegenslag te beweren dat je gediscrimineerd wordt. Het komt té vaak voor dat een allochtoon roept ‘zeker omdat ik bruin ben, hè’ als hem iets overkomt wat hem niet aanstaat. Als hij een bekeuring krijgt bijvoorbeeld. Nee, die krijgt hij niet omdat een buitenlander is, die krijgt hij omdat hij zich niet aan de regels houdt! Dat geldt voor allochtonen en voor autochtonen, zo simpel is het.
Ik vind dat we hard moeten trekken aan de emancipatie van allochtone vrouwen. Dáár moet veel meer aandacht voor zijn. Als die eenmaal hun huizen uitkomen en daadwerkelijk deel gaan nemen aan het maatschappelijke verkeer vergroot je de kans op integratie.’

Theo van Gogh wordt hier en daar afgeschilderd als de ultieme vertolker van het vrije woord. Wat vindt u van de manier waarop hij daarmee omging?
‘We hebben hier vrijheid van meningsuiting en dat is een groot goed. Als de manier waarop iemand zich uitdrukt je niet aanstaat dan ga je naar de rechter. Zo gaat dat in dit land.’

Wat verwacht u van uw inwoners ?
‘Ik begrijp dat er onbehagen is, maar de roep om meer regels werkt niet. We hebben regels genoeg. Het zou al een stuk schelen als iedereen zich daaraan hield. We moeten op zoek gaan naar de opbouw van een normale samenleving. Stel dat je merkt dat er bij je buren regelmatig duistere figuren in en uit lopen, ik noem maar wat. Dan meld je dat aan de wijkagent. De regel is eenvoudig: wat je bijzonder vreemd vindt moet je melden. En nou hoeven we elkaar écht niet allemaal met een scheef oog aan te gaan zitten kijken, dat is nergens voor nodig. Met het merendeel van de mensen is niks mis, maar er zitten wel eens een rotte appels tussen, ja.’ Lachend: ´Misschien zelfs wel in Stompwijk.’

‘Nog even dit: Iedereen die ook maar enige sympathie koestert voor de moordenaar van Van Gogh moet in een hoek gaan staan en zich schamen. Heel diep schamen.’

Thea Ambagtsheer