Muizenissen

Ik heb helemaal vergeten te stemmen! Moest er weer gestemd worden dan? Ja, op de Grootste Nederlander aller tijden. Op maandag 11 oktober werden de laatste tien genomineerden bekend gemaakt in een drie uur lang durend tv programma. Ik heb met plezier gekeken. Weliswaar pijnigde ik mijn hersens voortdurend omdat ik wel van de meeste namen gehoord had maar niet meer precies wist wat die persoon achter de naam ook al weer had betekend voor ons landje… Ondanks het feit dat ik vroeger, en nu nog, veel plezier ondervond van het vak geschiedenis. Op de Lagere School/ Basisschool hadden wij een leraar die schoolborden vol schreef met informatie uit vroegere tijden en ik schreef dat braaf over in mijn schrift. We hadden het onder ander over de Prehistorie, de Middeleeuwen, de Hollandse Gouden Eeuw en de Eerste en Tweede Wereldoorlogen. Op het voortgezet onderwijs had ik geen schrijvende Geschiedenisleraar maar een verteller. En dat deed hij op zo’n doordringende manier dat je het eigenlijk niet meer hoefde te leren. Na mijn schooljaren besloot ik middels een avondschool weer het vak Geschiedenis op te pakken en kreeg toen zelfs een stukje kunst geschiedenis mee waarvan ik op voorhand al van begon te gapen maar naderhand toch veel plezier aan beleefde. Die schilderijen van al die Hollandse Meesters vertelden een heleboel en waren eigenlijk de voorlopers van onze huidige media. Die Juf van toen kreeg mij zelfs zo ver dat ik diverse museums ging bezoeken maar niet ver genoeg om mijn muur thuis vol te hangen met allerlei stillevens, etsen of wat dan ook….Toch denk ik erover om kunst aan te schaffen bij de Aldi! Ja, Geschiedenis is een leuk vak. Je kan naar aanleiding van de geschiedenis een hoop voorspellen voor de toekomst. Van je fouten kan je leren. Maar om nou één Nederlander te noemen die de allergrootste is? Moeilijk hoor. Voor mij vallen Cruyff en Fortuyn per definitie al af. Cruyff kon natuurlijk leuk voetballen en voetbal is natuurlijk een sociale sport, vooral als je kijkt naar het gedrag van de supporters (!), maar voor onze Geschiedenis is hij te mager. Dan Fortuyn. Tja, die heeft wel wat teweeggebracht maar ik geloof niet dat hij daadwerkelijk geschiedenis kon schrijven. Het was voornamelijk een hoop herrie en hij leefde volgens het principe een brutaal mens heeft de halve wereld. Mijn voorkeur gaat uit naar Willem van Oranje maar Anne Frank scoort ook hoog bij mij. Momenteel is hun gedachtegang behoorlijk actueel als je kijkt naar vrijheid van Geloofsovertuiging en tolerantie. We zijn op deze wereld hard bezig elkaar beschaving bij te brengen alleen moet je daar wel jaren en jaren energie in steken zodat uiteindelijk iedereen vreedzaam met
elkaar kan leven. Kijk maar hoe men dacht na de Tweede Wereldoorlog, iedereen was het er over eens: dit nóóit weer! Toen begon men al te bouwen aan een eenheid in Europa. Men leerde van de geschiedenis. Ik wacht met spanning af wanneer mijn kinderen thuiskomen met hun geschiedenisboekjes want dan kan ik mijn verworven kennis misschien weer aan hun overbrengen én ik verwacht ook van ze te leren want een mens is nu eenmaal nooit te oud om te leren, hoe cliché dat ook mag klinken. Héérlijk, Geschiedenis, een Wereldvak!
Arjen Veldhuizen