GRONDEIGENAREN VERZETTEN ZICH

GRONDEIGENAREN VERZETTEN ZICH
TEGEN ‘TOKKIE WIJK’

“DE GLASTUINDERS ZIJN BETER AF MET DEZE VERHUIZING. WIJ MOETEN ALLEEN MAAR INLEVEREN”

STOMPWIJK De mogelijke herinrichting van het kassengebied in de Meeslouwerpolder nabij Stompwijk ligt erg gevoelig bij de grondeigenaren. Met name het bouwen van 350 woningen rondom hun Westeinderweg stuit op veel verzet. Alleen daarmee denkt de gemeente de verhuizing en het uitkopen van verscheidene glastuinders te kunnen financieren.
door Hans Beukema

En daar hebben de grondeigenaren geen goed woord voor. Want zij dreigen het kind van de rekening van de grootschalige herinrichtingsplannen voor de Stompwijkse tuinbouw te worden. De provincie Zuid Holland en de gemeente Leidschendam Voorburg willen namelijk een einde maken aan de versnippering van de kassen rondom het dorp. Daarmee hopen de initiatiefnemers het gebied een nog groener karakter dan nu te geven. Recreanten moeten in hun ogen weer kunnen genieten van weidse uitzichten. Vandaar een grootscheepse verhuizing van de tuinders naar het kassengebied in de Meeslouwerpolder tussen 2006 en 2009. Daar schijnt zeker nog 10 hectare vrij te zijn voor 2 tot 4 grote bedrijven. Bovendien kunnen de glastuinders daar beter boeren dan op hun huidige locaties, waar ze vaak niet meer dan 2 hectare grond bezitten. “Hier hebben ze door allerlei regel geving geen toekomst. Zonder uitbreiding sterven diverse bedrijven langzaamaan een stille dood”, aldus de gemeente. Daarom wil zij maar liefst 12 tot 16 miljoen euro steken in schadevergoeding voor de tuinders. Want niet alle twaalf bedrijven kunnen namelijk naar de Meeslouwerpolder uitwijken. Aangezien Leidschendam Voorburg nogal krap bij kas is, moet zij maar liefst 350 huizen bouwen in Stompwijk. In de 20 hectare grote Westeinderpolder wel te verstaan. Dat is in de ogen van de gemeente de meest ideale locatie om de plannen te financieren.

Maar dat zien de zes grote en vele kleine grondeigenaren heel anders. Alleen de bruine borden met zwarte koeienletters al spreken boekdelen. Overal langs de smalle Westeinderweg lees je allerlei ludieke teksten, variërend van ‘Houdt de Westeinderpolder groen’ tot ‘Geen Tokkie wijk in Stompwijk’. Maar dat is slechts het topje van de ijsberg van de forse kritiek. Te beginnen met een plotselinge brief van 14 oktober jl. de gemeente aan de landbouwers. “Daarin stond dat wij de grond per 12 oktober niet meer mochten verkopen. We hadden zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. Reken maar dat we dat doen. De Dorpsraad Stompwijk wist ook van niets”, moppert veehouder Peter van Leeuwen. “Ik moet bijvoorbeeld mijn bedrijf nu verplicht inkrimpen. Want ik raak ineens twee van mijn elf hectare grond kwijt voor mijn koeien en schapen. En dat terwijl de mestnormen nu al zo streng zijn. De veehouderij wordt daardoor erg onrendabel. Eigenlijk heb ik juist meer grond nodig om aan al die milieuwetten te voldoen”. Deze eigenaar van een loon en verhuurbedrijf in grondverzetmachines staat niet alleen in zijn kritiek. “Ik moet zelfs negen hectare inleveren. Dat komt neer op bijna de helft van mijn grond. Dan kan ik de tent beter sluiten. Verhuizen is geen optie, aangezien de grond elders nogal krap bemeten is. Andere mensen raken ongevraagd ineens een deel van hun achtertuin kwijt. En wat dacht je van de verkeerschaos in het dorp door al die huizen. De Dr. Van Noortstraat is nu al een probleem”, vult boer Onderwater hem aan.

Beide veehouders hebben ook weinig vertrouwen in een afkoopsom voor hun grondonteigening. “Ga maar uit van de normale landwaarde. De gemeente wil de grond gewoon op een zo goedkoop mogelijke manier verwerven. Bovendien laat zij haar oren wel erg naar de glastuinbouw hangen. Hun belang staat zelfs voorop, zo vertelden ze ons”. En dat terwijl diverse (gepensioneerde) tuinders sowieso met hun bedrijven wilden stoppen. “Ze konden vaak geen opvolgers vinden. Maar nu blijven ze wel even zitten, om wat geld te vangen. Volgens Van Leeuwen kan het allemaal heel anders. “Als de gemeente niets doet, verdwijnen onrendabele kassen vanzelf wel. Enkele tuinders hebben zelf hun kassen al gesloopt. En laat de goeddraaiende bedrijven gewoon op hun huidige plekken zitten. Dat spaart de gemeente heel veel geld en huizen uit, want 350 nieuwe woningen is wel erg veel. Daarmee verliest Stompwijk ineens zijn dorpskarakter. Reken maar dat er veel mensen van buiten komen. Verscheidene bewoners hebben al aangegeven weg te willen”, vertelt de veehouder, die zijn kaarten vooral op de provincie zet. Volgend jaar maart geeft Gedeputeerde Staten waarschijnlijk een mening over de mogelijke woningbouw in het gebied. De huizen vallen namelijk buiten de zogeheten ‘rode contour’ in de huidige bestemmingsplannen van Zuid Holland. Van Leeuwen en Onderwater hopen dus op een negatief advies van de provincie. Want daarmee blijft alles bij het oude voor alle grondeigenaren. De raadsleden buigen zich op 30 november weer over de veelbesproken plannen. Ook organiseert de gemeente nog een informatieavond voor de Stompwijkers in sporthal De Meerhorst. Het laatste woord is dus nog niet gesproken.