Hou een kwart voor een boom apart

De Stichting Bomen Over Leven roept de Nederlanders op, niet al het geld dat men aan vuurwerk wil besteden, daar ook echt aan uit te geven. Met haar actie: “Hou een kwart voor een boom apart” vraagt zij om bij voorkeur 25 % van het beschikbare bedrag te spenderen aan de aankoop van een boom of struik voor in de tuin. Wie voor € 50,00 vuurwerk wil kopen, besteedt dus € 12,50 daarvan aan de aanschaf van groen en geeft in plaats van € 50,00 “slechts” € 37,50 aan vuurwerk uit. Op deze manier blijft de voor velen waardevolle vuurwerktraditie gehandhaafd, maar doet men toch iets terug voor de natuur. Wie niet over een tuin beschikt of geen zin of plaats heeft om een boom of struik in de eigen tuin te planten, kan een bedrag storten op de rekening van de Stichting Bomen Over Leven. Met het saldo wat zich aldus vormt, wil zij natuurprojecten in ons eigen land financieel mede mogelijk maken. Te denken valt aan de aanplant van jonge bomen, of juist het behoud van oude, waardevolle bomen. Elke bijdrage in het kader van deze actie is welkom op giro 4032484 ten name van de Stichting Bomen Over Leven, postbus 7124, 2701 AC Zoetermeer, onder vermelding van: bomenactie. De Stichting stelt uw deelname zeer op prijs, ook als u niet van vuurwerk houdt. Meer nieuws is te vinden op www.bomenoverleven.nl