Fotowedstrijd: natuur in de winter

Winters zoals vroeger, met langdurige vorst, bittere koude en hevige sneeuwval komen in ons land steeds minder voor. Toch zijn er nog best wel momenten waarop je met je camera prachtige plaatjes kunt schieten, echte winterbeelden.
De Stichting Bomen Over Leven nodigt amateur fotografen uit, deel te nemen aan een digitale fotowedstrijd met als thema: natuur in de winter. Alle onder werpen binnen dit kader zijn toegestaan. Wel heeft de jury een voorkeur voor bomen en vogels. Deelnemers mogen maximaal twee foto’s sturen, jpg bestand, liefst gecomprimeerd. Vermeld waar en wanneer de foto’s genomen zijn en met wat voor camera, evenals naam, adres en telefoonnummer. Onder de winnaars worden diverse prachtige natuurboeken over verschillende onderwerpen verloot.
De mooiste foto’s met de namen van de winnaars worden de eerste week van februari geplaatst op de pagina actueel van de website van de stichting http://www.bomenoverleven.nl