Baggerwerk in Leidschendam Voorburg

De gemeente Leidschendam Voorburg laat momenteel sloten en watergangen in Voorburg, Leidschendam en Stompwijk uitbaggeren. Het betreft onderhoudsbaggerwerk dat verspreid door de gemeente wordt uitgevoerd.
Deze en komende week worden verschillende wateren in Voorburg gebaggerd. Vanaf maandag 7 februari is de baggerploeg actief in Park Rozenrust in Leidschendam. Half februari komen watergangen in Wilsveen en Stompwijk aan de beurt.
Het baggeren is vooral bedoeld om de sloten een grotere opslagcapaciteit van water te bezorgen. Ook wordt hiermee veel vuil uit de sloot verwijderd zodat de kans op vissterfte en botulisme in de zomer minder groot is.
De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd door Meeuwisse Nederland b.v. uit Den Haag en duren tot half maart; het werk is voor het broedseizoen afgerond.
Indien nodig zullen de straten waarlangs de werkzaamheden plaatsvinden tijdelijk worden afgezet.