parochieberichten

Telefonische bereikbaarheid:
Pastorie Dr. van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk tel. 071 5801604
Pastoor B. van der Plas tel. 071 5801215
Koster A. Hilgersom tel. 071 5801563
Openingstijden parochiesecretariaat
Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 12.00 uur

Verzorging begrafenissen en crematies
De heer C. G . J. Onderwater, tel. 079 3422906
e mail: info@cuo zm.nl

PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK

Woensdag 2 februari 9.00 uur: eucharistieviering, Maria Lichtmis
voorganger pastoor v.d. Plas
Zaterdag 5 februari 19.00 uur: viering vervalt
Zondag 6 februari 11.00 uur: carnavalsviering m.m.v. het Prinsenkoor,
voorganger pastoor v.d. Plas
14.00 uur: dopen van Ilse van Santen

Overleden: Joop van Geijlswijk Jr., overleden in Thailand

Gebedsintenties
Zondag 6 februari 11.00 uur: overleden armen en weldoeners van de parochie, Anneke Schimmel van Geijlswijk, Joop van Geijlswijk Jr, Maria Adriana Olsthoorn, Dominicus de Winter, overleden kinderen de Winter, Elisabeth Maria Lelieveld van Veen, Adrianus en Wilhelmina van Wijk Ham, Annie Baak Groeneweg, Alida Hilgersom van Stein, Nico Groenewegen, Jaap Olsthoorn,Riet Hilgersom van Leeuwen, Wilhelmina Waaijer Kasbergen, Cisca v.d. Helm Mensen, Petrus v.d. Meer Jaargetijde, Cors Oudshoorn, Ronnie de Winter, Louis Luiten, Petronella Waayer Caspers, Wil Disseldorp, overleden ouders van der Salm Stijnman, Petronella van Rijn Hoogeveen, Theodorus Lexmond, Joop Olijhoek, John Knebel, Wim v.d. Helm, Gerardus van Steekelenburg, Corrie Verhagen, Ans Luiten, Wilma v.d. Horst de Koning, Jeanne de Groot Pannebakker, Kees van Santen

Zaterdag 5 februari Zondag 6 februari

lector: geen geen

communie uitdeelhulp: geen geen

koster: Adriaan Hilgersom John Olyhoek / Frida van Santen

Verzoek van de koster
Wilt u het palmtakje van palmpasen van vorig jaar meebrengen naar de kerk en in het mandje deponeren? Deze worden verbrand voor askruisje op Aswoensdag.
Hartelijk dank.

KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE

Zaterdag 5 februari St. Jan 14.00 uur: Cock en Imelda Oostdam v Helm 40 jarig huwelijksjubileum

19.00 uur: gezongen viering

Zondag 6 februari Christus Dienaar 9.30 uur: gezinsviering