Vastenactie

De kinderen, die mee hebben gespaard voor de vastenactie op de Maarten v.d. Veldenschool met de spaardoosjes hebben het mooie bedrag van € 277,86 bij elkaar gespaard. Allen heel hartelijk bedankt namens de Masaay mensen uit Tanzania. De vastenzakjesactie, opgehaald door de collectanten, hebben bij elkaar het mooie bedrag van € 1861,90 opgehaald. Ook dit bedrag is gezien de vele collectes een prachtig resultaat voor Stompwijk, waar wij als M.O.V. groep trots op zijn. De totale opbrengst uit de regio hoort u als hij bekend is.Hartelijk dank voor uw gulle bijdragen voor het drinkwater en scholingsproject van de Masaay uit Tanzania.
De werkgroep M.O.V. Stompwijk