zorgcentra bundelen hun krachten

Zorgcentra Driehof, Emmaus en Rhijndael bundelen hun krachten!
Zorg thuis in een nieuw en comfortabel jasje.
Al jaren ontvangen ouderen in Zoeterwoude dorp, Hazerswoude dorp en
Koudekerk a/d Rijn zorg en huishoudelijke hulp vanuit één van de zorgcentra van Zorgnet Groenwoude. Dat is voor veel ouderen een waardevolle zekerheid: hulp is snel beschikbaar en wordt over het algemeen verzorgd door een kleine groep vertrouwde medewerkers. Bovendien kan, als het nodig is, extra hulp worden verkregen in het verzorgingshuis in het eigen dorp.
Meer ouderen vragen zorg thuis!
Om beter op het groeiende aantal vragen in te kunnen spelen, is besloten onze zorgverlening thuis uit te breiden en in een nieuw, voor de cliënt comfortabel, jasje te steken. Op dinsdag 29 maart jl. gaf Marja van der Valk, directeur van Zorgnet Groenwoude, in aanwezigheid van het nieuwe team, het startschot voor dit initiatief. Ieder teamlid van deze ervaren, vernieuwde groep was vol enthousiasme en had er veel zin in om aan deze nieuwe uitdaging te beginnen.
Dit betekent voor hen werken vanuit één centraal team voor het gehele verzorgingsgebied van Zorgnet Groenwoude.
In het kort!
Vanaf 1 april 2005 beschikt Zorgnet Groenwoude dus over een zelfstandig werkend team voor zorgverlening bij ouderen thuis. Dit team is 24 uur per dag beschikbaar om zorgvragen snel en afdoende te kunnen beantwoorden. Het huidige verzorgingsgebied wordt begrensd door Stompwijk / Zoeterwoude Rijndijk / Koudekerk a/d Rijn / Hazerswoude dorp en Benthuizen. De leiding ligt in handen van een nieuwe coördinator: Mariëlle van der Velden.
Heeft u vragen?
Wilt u meer weten over deze nieuwe vorm van zorgverlening, bel dan gerust met
Mariëlle van der Velden. Tel. 06 13571561. Zij wijst u graag de weg.