STREETPARADE VAN VOERTUIGEN EN MUZIEK

Donderdag 5 mei ( 14.00 17.00 uur )
Een Bevrijdingsklok voor het carillon van de Oude Kerk en een glas wijn voor de bevolking
Op donderdag 5 mei aanstaande zal voor het eerst de nieuwe klok van de beiaard in de toren van de Oude Kerk aan de Herenstraat in Voorburg zijn te beluisteren . De beiaardier Loek Boogert zal dan laten horen hoe het carillon klinkt nu het is voorzien van een klok met de slagtoon G dim. Voor muzikale leken misschien geheimtaal, maar de beiaardier wist precies wat hij wilde toen hij, nu ongeveer een jaar geleden, zei dat hij die bewuste klok heel graag aan het carillon zou wil len toevoegen, als……….hij de centjes had. Niet dat het huidige carillon geen prachtig instrument is, maar de tegenwoordige carillonmuziek vraagt vaak heel bijzondere klanken. Toevallig zei hij dit ook tegen de voorzitter van de Stichting Vrienden van het Carillon en toevallig is die voorzitter, Frans Kokshoorn, ook lid van één van de twee Rotaryclubs in Voorburg en toevallig hebben die Rotary clubs in 2005 iets te vieren, nl het 100 jarig bestaan van Rotary. Om een lang verhaal kort te maken, het zou allemaal in mei 2005 gerealiseerd moeten kunnen worden. Alle omstandigheden wezen naar donderdag 5 mei. Maar dan vieren we ook 60 jaar Bevrijding, werd er gezegd. Prachtig, dan wordt het dus de Bevrijdingsklok was het antwoord, tenminste…….als we de centjes bijeen kunnen brengen.
De beide Voorburgse Rotaryclubs, t.w. RC Voorburg en RC Voorburg Vliet hebben een aantal activiteiten ontwikkeld om de benodigde gelden bijeen te brengen.
Eén van die activiteiten was het houden van een veiling in het najaar van 2004 in de Oude Kerk, waarbij de te veilen kavels bestonden uit de spontane en gratis inbreng door de leden van eigen deskundigheid of liefhebberij resp. de resultaten daarvan, dan wel de beschikbaarstelling van unieke zaken of locaties. Tezamen met de veiling werd een wijnproeverij, annex wijnverkoop, georganiseerd. Mede dankzij de spontane en zeer gewaardeerde, medewerking van de firma van Dop kon de wijnverkoop een welkome bijdrage leveren aan “ de pot voor de klok “
Toen wij na afloop van de geslaagde veiling de balans opmaakten konden we constateren dat de netto inkomsten van de veiling en de gelden van de wijnactie tezamen, voldoende waren om de opdracht tot het gieten van de klok te kunnen verstrekken.
Dat gieten gebeurde op 27 januari j.l. bij de Koninklijke Eijsbouts, Klokken gieterij en Fabriek van Torenuurwerken in Asten. Een indrukwekkend schouw spel en samenspel van kokende en dampende massa (1200 graden Celsius ) en het nauwkeurig op de juiste toon brengen van de gestolde materie.
Op 22 februari werd de klok afgeleverd en staat sedertdien te pronken in de Oude Kerk, in afwachting van de montage in het carillon in de toren.
Deze expeditie zal plaats vinden op maandagmiddag 2 mei aanstaande. Het belooft een spectaculair gebeuren te worden. De kraanwagen die de bijna 300 kg wegende klok omhoog zal takelen zal gedurende enkele uren de Van Schagenstraat blokkeren. Vanuit die standplaats namelijk, zal de klok het galmgat binnen worden geloodst. De volgende twee dagen, 3 mei en 4 mei, zijn dan beschikbaar voor het precies afregelen e.d. en donderdag 5 mei zal de klok worden overgedragen aan de Voorburgse gemeenschap. De burgemeester van Leidschendam Voorburg, de heer van Haersma Buma heeft zich bereid verklaard de klok symbolisch in ontvangst te nemen.
Zoals gezegd, de Rotaryclubs zijn zich er terdege van bewust dat die dag ook 60 jaar Bevrijding wordt gevierd. Dit feit staat ook gememoreerd op de klok. De klokkengieterij heeft namelijk de navolgende tekst op de klok aangebracht:
ik ben geschonken ter gelegenheid van 60 jaar Bevrijding en 100 jaar Rotary
En daarom zullen wij proberen er een klein feestje van te maken. Aan die feest vreugde wordt bijgedragen door
de beiaardier die het carillon zal laten klinken als nooit tevoren
het fanfarekorps van Forum Hadriani
St Caecilia in een Glen Miller bezetting
het Dixielandorkest van Frits Katee, waarvan de leden, gezeten in een authentieke Willy Jeep, de Bevrijdingsblues en andere Dixielandnummers ten gehore zullen brengen. Dit orkest wordt omringd door enkele voertuigen uit de 2e Wereldoorlog, uiteraard met de bemanning in originele invasie uitrusting
noem het een Streetparade van voertuigen en muziek
en natuurlijk wordt de bevolking van Leidschendam Voorburg niet vergeten :
De eerste duizend bezoekers krijgen een herinneringswijnglas aangeboden, dat uiteraard ook wordt gevuld. Bovendien zal Klink’s Bakkerij een flink aantal Queensize Bevrijdingstaarten maken die voor de gasten worden aangesneden.
Een gezellige muzikale middag met een hapje en een drankje !
Wij blijven er voor thuis.
We hopen U ook !
Tot donderdag 5 mei, zo rond de klok van 14.00 uur