TRAININGSWEEKEND HELDEN

Afdeling voetbal
Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen is het trainingsweekend voor A , B , C en D junioren (ook voor de nieuwe D junioren) naar Helden weer gepland. Dit weekend wordt gehouden van vrijdag 26 augustus t/m zondag 28 augustus 2005.
De formulieren zijn reeds eerder aan de spelers uitgedeeld maar op veler verzoek plaatsen we het nog eenmaal in de Dorpsketting zelf . Tevens maken we van de gelegenheid gebruik om ook leiders de kans te geven om zich op te geven voor het Helden weekend. Ook de leiders kunnen dit doen middels onderstaand formulier, echter voor de leiders geldt dat zij zich ook mondeling kunnen aanmelden bij de organisatie.
Aan het weekend zijn wel kosten verbonden voor het vervoer en verblijf en deze bedragen naar verwachting € 35, per kind. Dit geld moet pas bij vertrek aan de organisatie worden betaald.
Voordat we met z’n alle op vakantie gaan wil het jeugdbestuur dus graag weten wie er mee willen naar Helden. Daartoe dient onderstaand aanmeldingsformulier te worden ingevuld en voor 1 juni 2005 bij Wybo Lelieveld of een van de andere jeugdbestuursleden door de brievenbus te worden gedeponeerd.
Voor degenen die het nog niet weten, Wybo woont aan het Hoefblad nr. 11.
NAAM; ……………………………………………………………………

ADRES:…………………………………….………………………………

WOONPLAATS;……………………………………….…………………

TELEFOONNUMMER;……………………………………………………..

BIJZONDERHEDEN;………………………………………………………..